Markku Henttinen: Valitettavan monessa yrityksessä hankinta edelleen raportoi talousjohdolle
Hankinta 22.11. 11:20

Markku Henttinen: Valitettavan monessa yrityksessä hankinta edelleen raportoi talousjohdolle

Henttisen mukaan tällöin hankinnan fokus väistämättä kohdistuu hankintakustannusten minimointiin.

22.11.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Aki Rask / Akifoto

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n toimitusjohtaja Markku Henttinen kirjoittaa tuoreessa Tekniikka & Talous -lehden Kuljetus ja Logistiikka -liitteessä pandemian ja materiaalipulan asettamista haasteista yritysten toimituskyvylle. 

Henttinen peräänkuuluttaa yritysjohdon varautumista ja aiempien valintojen merkitystä kriisistä selviytymisen kannalta. 

"Yritysjohdon on syytä katsoa peiliin. Mikä on yrityksessä hankintajohdon keskeisin tehtävä ja miten hankintatoimi on organisoitu? Onko toimitusketjun ja logistiikan hallintaan varattu tarpeeksi osaavia henkilöitä? Onko panostettu riittävästi hankinnan ja logistiikan älykkäisiin järjestelmiin?", Henttinen kysyy.

Hänen mukaansa valitettavan monessa suomalaisessa yrityksessä hankinta edelleen raportoi talousjohdolle, jolloin fokus väistämättä kohdistuu hankintakustannusten minimointiin.

"Valistuneimmat yritykset ymmärtävät hankintatoimen ja edistyneen toimittajayhteistyön strategisen merkityksen. Parhaat toimittajat on kytketty osaksi yrityksen tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Start-up-yrityksiä otetaan mukaan tuomaan raikkaita ideoita, innovointia ja uudistumista", Henttinen sanoo.

"Hankinnan paikka on yrityksen johtoryhmässä ja hankintajohdon tulee raportoida toimitusjohtajalle"

Hankinnan ja logistiikan johdon rooli liiketoimintariskien hallinnassa on korostunut nyt pandemia-aikana.

"Mitkä ovat vaihtoehtoiset toimittajat ja kuljetusreitit toimitusaikoineen, jos Brexitin jälkeen ei saada tavaraa maasta ulos ja omaa tehdasta uhkaa sulkeminen? Toimintaympäristön yllättäviinkin muutoksiin on osattava varautua ennakoivalla suunnittelulla", Henttinen pohtii.

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää kaikilta yrityksiltä toimenpiteitä.

"Enää ei riitä kosmeettisen taitava markkinointi, vaan ilmastotekojen on oltava todellisia ja todennettavia. Yrityksellä tulee olla kyky raportoida tuotteiden elinkaaren aikainen hiilijalanjälki raaka-aineista läpi toimitusketjun sisältäen kierrätyksen uusiokäyttöön."

> Lue koko kirjoitus

JAA