Päämainos

Meriklusteri haluaa EU:n elpymisrahaa

Rahaa haluttaisiin vihreän merenkulun alusinvestointeihin ja meriklusterin vähähiilisyysohjelmaan.

21.12.2020
Teksti Esko Lukkari

Meriklusteri haluaa päästä osalliseksi Suomen EU:n elpymispaketissa saamasta 2,7 miljardin eurosta. Suomen Satamaliitto ry, Suomen Varustamot ry ja Meriteollisuus ry esittävät, että elpymisvaroja tulisi suunnata vihreän merenkulun alusinvestointirahoitukseen ja meriklusterin vähähiilisyysohjelmaan.

Suomen Satamaliitto ry, Suomen Varustamot ry ja Meriteollisuus ry julkaisivat asiasta tiedotteen 16.12.

Tiedotteen mukaan meriklusterin vähähiilisyysohjelmalla voitaisiin teknologianeutraalisti kiihdyttää kehitystä ja ottaa käyttöön tarvittavat teknologiat meriliikenteen ja satamakäyntien päästöjen vähentämiseen: uudet polttoaineet ja laitteet ja järjestelmät, laivojen ja satamien sähköistäminen, automaatio sekä energiatehokkuuden kehittäminen. 

Panostukset tulisi tiedotteen mukaan suunnata investointeihin ja pilotteihin, tutkimukseen sekä tarvittaessa uuden teknologian edellyttämään tutkimusinfraan. 

Ala on iso työllistäjä

Meriklusteri työllistää Suomessa yli 50 000 henkilöä. EU:n elpymispaketti voisi vetoajien mukaan olla yksi väline auttaa meriklusteria selviämään kriisin yli ja samalla kehittämään alasta entistä kilpailukykyisemmän ja ilmastoystävällisemmän. 

Tiedotteen mukaan alan investoinneilla voidaan vaikuttaa uuden ympäristöteknologian kehittymiseen ja puhtaaseen meriliikenteeseen. Ratkaisuja voidaan skaalata globaalisti, sekä soveltaa myös muilla toimialoilla. Näin voidaan saada referenssejä Suomen teollisuudelle vientiä varten. 

Merenkulun hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vaatii suuria investointeja, vaikuttavaa yhteistyötä sekä panostusta tutkimukseen, kehitykseen ja pilotointiin. Aluskannan uudistaminen ja nykyisten alusten muutostyöt vähäpäästöisemmiksi ovat tehokkain keino vähentää päästöjä.

Etusivulle >

Lisää hankintauutisia >

 

JAA