Myllykoskella alkoivat seisakeurakan työt

Urakan päätyövaiheet on aikataulutettu valmistumaan lokakuussa 2020.

16.04.2020
Teksti Esko Lukkari

Väylän Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeen Myllykosken seisakkeen urakan rakennustyöt on aloitettu. Urakoitsija on Kreate Rata Oy. Seisakkeen rakentaminen on osa Kouovol-Kotka/Hamina-radan perusparannusta.Eduskunta myönsi vuonna 2019 Kouvola–Kotka/Hamina-radan parantamiseen 98 miljoonan euron sopimusvaltuuden. Tavoitteena on, että hanke on kokonaisuudessaan valmis vuonna 2025. Hankkeesta vastaa Väylä.

Väylä tiedotti hankkeesta 9.4.

Rakennustyöt seisaketyömaalla on käynnistetty työmaan perustamisella. Huhti-toukokuussa aloitetaan parkkialueen, väliaikaisten matkustajalaiturien muutostyöt sekä jalankulun ja pyöräilyn kulkuyhteyksien rakentaminen. Tilapäinen matkustajalaituri ja kulkuyhteydet otetaan käyttöön huhtikuun lopulla. 

Myllykosken nykyisen seisakkeen laiturit uusitaan siten, että alikulkureitti laiturilta toiselle toteutuu Myllykosken alikulkusillan kautta. Matalien laiturien tilalle rakennetaan korkeat, esteettömyysvaatimukset täyttävät laiturit ja nykyinen laituripolku poistetaan seisakkeiden väliltä. Urakassa korjataan myös Myllykosken alikulkukäytävän rakenteita.

Urakassa tehtävät varsinaiset rataan kohdistuvat työt aloitetaan toukokuun puolessavälissä.

”Radanrakennustöitä massanvaihtoja ja radan päällysrakenteen töitä, tehdään osittain viikonlopuille sovitetuissa pidemmissä liikennekatkoissa. Työt aiheuttavat melua lähiympäristöön. Huhti-toukokuussa rakennettavien jalankulun ja pyöräilyn kulkuyhteyksien pontitustyöt aiheuttavat nekin melua”, sanoo tiedotteessa hankkeen projektipäällikkö Miia Kari Väylästä. 

Myllykoski valmis loppuvuodesta 

Uusia laiturialueita päästään rakentamaan kesäkuussa. Heinäkuussa aletaan asentaa puolenvaihtovaihteita. 

”Syksyllä teemme viimeistely- ja pinnoitustöitä. Myllykosken seisakkeen alueelle rakennetaan lisäksi uudet aidat ympärille”, sanoo työpäällikkö Tero Inkala Kreate Rata Oy:sta.

Urakan päätyövaiheet on aikataulutettu valmistumaan lokakuussa 2020.

Kouvola-Kotka/Hamina-välillä uusitaan radan päällysrakennetta useissa kohteissa. Akselipainonnostoon liittyen hankkeessa uusitaan rumpuja, siltoja sekä korjataan painuma- ja tärinäkohteita. Myös sähkörataa sekä muuntajia uusitaan muuttuvan raiteiston ja kasvavan tehontarpeen myötä. Lisäksi koko hankealueen turvalaitteet ja asetinlaitteet uusitaan kaapelireitteineen, kaapelointeineen sekä asetinlaitetiloineen.

JAA