Neljän Y:n Lahden seutu on elinkeinoelämän kehityksen edelläkävijä
SponsoroituHankinta 21.10. 12:25

Neljän Y:n Lahden seutu on elinkeinoelämän kehityksen edelläkävijä

Ympäristö – Yliopisto – Yritykset – Yhdessä!

21.10.2020
Teksti Taru Schroderus kuvat Petri Koivisto ja Teemu Leinonen

Kun samassa keskustelupöydässä ovat Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Laura Leppänen sekä LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa, Lahden seudun potentiaali ja kasvuvoima eivät jää kenellekään epäselviksi.

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:in rehtori Juha-Matti ”Juhis” Saksa on ylpeä johtamastaan opinahjosta. Suomen nuorimman yliopistokaupungin yliopisto on merkittävä tutkimustoimija Euroopassa ja samalla yritysten ja yhteiskunnan uudistaja. Koko maailmassa LUT on rankattu 400 parhaan yliopiston joukkoon.

LUT:in strategia keskittyy toisiinsa kytkeytyviin peruselementteihin – energiaan, veteen ja ilmaan sekä liiketoimintaa uudistavaan tutkimukseen.
-    Teemme yritysten kanssa enemmän yhteistyötä kuin mikään toinen kotimainen yliopisto. Lahdessa tähän on erinomaiset mahdollisuudet, sillä seudulla on paljon erittäin kasvuhakuisia perheyrityksiä. Tavoitteenamme on kehittää tutkimusyhteistyössä yritysten kanssa mm. 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan perustuva energiajärjestelmä, Saksa kertoo.

LUT-yliopistossa tehdään työtä kestävän tulevaisuuden eteen mm. vähenevien luonnonvarojen, puhtaan veden saatavuuden, materiaalien käytön ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.
-    Yliopistona meillä täysin oma profiili ja oma tapamme toimia. Nuorekkaana ja nykyaikaisena yliopistona emme peesaa ketään vaan teemme asiat omalla tavallamme – ja tietysti paremmin kuin muut, Juha-Matti Saksa naurahtaa.


 
Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:in rehtori Juha-Matti ”Juhis” Saksa kertoo, että johtamansa yliopiston strategian keskiössä olevat ilma, vesi ja energia kietoutuvat vahvasti Lahden ja koko maakunnan strategiaan.

Kehittyvä Lahden kampus

LUT ja LAB-ammattikorkeakoulu muodostavat Lahdessa Mukkulan kaupunginosaan yli 5000 opiskelijan kampuksen. LUT:n satsaus Lahteen näkyy kasvavien opiskelijamäärien lisäksi myös uusien koulutusohjelmien sekä professuurien määrissä.
-    Muutama vuosi sitten Lahdessa alkoi vain yksi uusi koulutusohjelma joka toinen vuosi. Tällä hetkellä uusia koulutusohjelmia alkaa vuosittain peräti kahdeksan.

Lisääntynyt koulutusohjelmatarjonta näky myös Lahden kampuksen professuureissa.
-    Lahdessa oli vuosien 1996-2017 välillä kuusi professuuria, nyt niitä on jo 16. Ensi vuonna Lahti saa myös oman kandiohjelman, mikä tarkoittaa 125 opiskelijan lisäystä vuosittaiseen reilun 200 uuden opiskelijan joukkoon, Saksa jatkaa.

Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021

LUT:n strategian keskiössä olevat ilma, vesi ja energia kietoutuvat vahvasti Lahden ja koko maakunnan strategiaan.

Lahden edelläkävijyys ympäristöasioissa sekä innovatiivinen kiertotalousosaaminen saivat tunnustusta myös Euroopan komissiolta, kun se valitsi ensimmäisenä suomalaiskaupunkina Lahden ansaitusti vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungiksi. Nimitys jaetaan vuosittain yhdelle kaupungille, joka toimii ympäristöasioissa esimerkkinä muille kaupungeille sekä kehittää innovatiivisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin.

-    Lahdesta tulee hiilineutraali kaupunki vuoteen 2025 mennessä, ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa. Lahden kiertotalousinnovaatiot, aktiivinen vesiensuojelu sekä osallistava yleiskaavamalli ovat ratkaisuja, joista muut kaupungit voivat ottaa mallia, kaupunginjohtaja Pekka Timonen kehaisee.

Timosen mukaan Lahti on muuttunut parin viime vuosikymmenen aikana teollisuuskaupungista ympäristökaupungiksi.
-    Vanha Lahtikin oli hyvä, mutta tämä uusi paljon parempi, hän hymyilee.

"Espoonlahdesta ja Lahdesta on Helsinkiin ajallisesti usein yhtä pitkä matka. Lahden uusi eteläinen kehätie parantaa valmistuttuaan yhteyksiä kaikkialle Suomeen. Se tulee olemaan myös uusi yritystoiminnan ja liike-elämän keskittymä"
- Pekka Timonen, Lahden kaupunginjohtaja


 
Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen ja Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Laura Leppänen keskustelivat etäyhteydellä haastattelussa mukana olevan LUT:in rehtorin, Juha-Matti Saksan kanssa Lahden seudun elinkeinoelämän vahvuuksista ja neljän Y:n toimivasta konseptista.

Osa pääkaupunkiseutua

Pekka Timosen mukaan Lahti on jo käytännöllisesti katsottuna osa pääkaupunkiseutua. Alle tunnin junamatka pääkaupungin sykkeeseen ja noin 50 minuutin automatka lentokentälle nopeutuvat pian entisestään.
-    Espoonlahdesta ja Lahdesta on Helsinkiin ajallisesti usein yhtä pitkä matka. Lahden uusi eteläinen kehätie parantaa valmistuttuaan yhteyksiä kaikkialle Suomeen. Se tulee olemaan myös uusi yritystoiminnan ja liike-elämän keskittymä. Ei tarvitse katsoa kuin pääkaupunkiseudun kehäteitä, niin voi nähdä Lahden kehätien tulevaisuuden, Timonen visioi.

-    Logistisesti Lahdesta on järkevämpi ja kustannustehokkaampi operoida kuin pääkaupunkiseudulta. Toimitilojen myynti- ja vuokrahinnat sekä palkkakustannukset ovat täällä pienempiä ja työvoimaa on hyvin saatavilla.

Timonen sanoo, että uusien yritysten sijoittuminen Lahden seudulle on tehty kaupungin oman kehittämisyhtiön, Lahden Seudun Kehitys LADECin, toimesta erittäin helpoksi.
-    Lahti rankattiin tänä vuonna kansallisessa yrittäjäbarometrissa yritysympäristönä ensimmäistä kertaa kymmenen parhaan joukkoon, kahdeksanneksi, Timonen iloitsee.

Rohkea edelläkävijä

Lahden logistiset yhteydet paranevat lähitulevaisuudessa entisestään, sillä Pekka Timonen kertoo kaupungin olevan mukana valtakunnallisessa Suomi-ratahankkeessa. Sen myötä Lahdesta avautuu 2020-luvun lopussa suora 40 minuutin junayhteys Helsinki-Vantaan lentokentän 2. terminaaliin.
-    Jatkossa lentokentän lyhenne HEL tarkoittaa siis Helsinkiä, Espoota ja Lahtea, Timonen vitsailee.

Runsaat puolitoista vuotta Lahdessa asunut maakuntajohtaja Laura Leppänen sanoo Lahden seudun olevan asukkailleen todellinen lottovoitto.
-    Lahden seudulla elämisen laatu ja mukavuus ovat vaan niin paljon parempia kuin ruuhka-Suomessa. Asunnot ovat järkevän hintaisia, luonto ja järvet ovat lähellä ja kaupunki palveluineen vain muutaman minuutin ajomatkan päässä. Lahdessa on suuren kaupungin tuntua sopivan pienissä raameissa. Ihmiset ovat avoimia ja ottavat muualta tänne muuttavat lämpimästi vastaan, Leppänen listaa.

"Jatkossa lentokentän lyhenne HEL tarkoittaa siis Helsinkiä, Espoota ja Lahtea", Timonen vitsailee.

Laura Leppäsen mukaan Lahden seutua ja Päijät-Hämettä kuvaavat aito kehittämishalukkuus ja -myönteisyys.
-    Kunnat sekä eri toimialojen ja -sektoreiden edustajat puhaltavat Lahden seudulla aidosti yhteen hiileen. Hyvänä esimerkkinä toimii MAL-aiesopimus, jossa kunnat sitoutuvat yhdessä valtion kanssa toteuttamaan mm. kansallisia ilmastotavoitteita sekä parantamaan sisäistä liikennettä ja kestävän aluerakenteen muodostumista yhdessä seudun muiden toimijoiden kanssa. Sopimusmenettely vietiin läpi hyvässä hengessä, Leppänen kiittelee ja sanoo, että tämän päivän Lahti ja Lahden seudun kunnat ovat myös poliittisessa päätöksenteossa rohkeita edelläkävijöitä.

Pekka Timosen, Laura Leppäsen ja Juha-Matti Saksan mukaan Lahden seudulla on aina arvostettu yrittäjyyttä. Johtajakolmikon mukaan reipas yhdessä tekemisen meininki, rohkeus ja oman tien kulkijuus tekevät Lahden seudusta huippuympäristön asumiseen, elämiseen, opiskeluun, työskentelemiseen ja yritystoimintaan.
-    Emme jää odottamaan, että joku muu tekee asiat puolestamme, vaan teemme ne itse. Lahden seutuun kiteytyy kaikin tavoin hyvä ja laadukas elämä. Tätä viestiä tulemme kertomaan jatkossa entistäkin voimakkaammin, Pekka Timonen summaa.


 
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen ja maakuntajohtaja Laura Leppänen ovat vakuuttuneita siitä, että Lahden logistiset yhteydet paranevat lähitulevaisuudessa entisestään. Lahti on mukana valtakunnallisessa Suomi-ratahankkeessa. Sen myötä Lahdesta avautuu 2020-luvun lopussa suora 40 minuutin junayhteys Helsinki-Vantaan lentokentän 2. terminaaliin.

Teksti: Taru Schroderus | Kuvat: Petri Koivisto ja Teemu LeinonenKiinnostuitko Lahden seudusta? Jos haluat lisätietoja Lahden bisnesympäristöstä, tutustu Lahti All Inclusive -sijoittumispalveluun! Voit kääntyä puoleemme missä asiassa tahansa! Palvelu on ilmaista eikä sido yritystänne mihinkään. Valjastamme yrityksellenne asiantuntijatiimin, joka vastaa kysymyksiinne, tekee haluamanne selvitykset sekä sijoittumistilanteessa huolehtii käytännön asioiden sujumisesta.
 
LUE MUITA MENESTYSTARINOITA TÄÄLTÄ  |  TUTUSTU MYÖS EUROOPAN YMPÄRISTÖPÄÄKAUPUNKI 2021 LAHTEEN!

AVAINSANAT

LADEC

JAA