Nord Stream 2:n työt jatkuvat Suomen vesillä

Urakoitsijoiden työalusten ympärillä on merellä 500 metrin – 1,9 kilometrin suoja-alue.

21.05.2019
Teksti Esko Lukkari

Nord Stream 2 -kaasuputkilinjan asennustyöt jatkuvat Suomen talousvesivyöhykkeellä. Putkenlaskualus Pioneering Spirit on aloittanut toisen putkilinjan asentamisen. Se aiheuttaa tilapäisiä navigointirajoituksia merenkulkijoille rakennusalusten ympärillä.

Putkenlaskualus Pioneering Spirit saapui toissapäivänä Ruotsista läntiselle Suomenlahdelle asentaen toista Nord Stream 2 -maakaasuputkilinjaa. Työt Suomen talousvyöhykkeellä kestävät 374-kilometrin pituisella reittiosuudella syksyyn asti. 

Nord Stream 2 AG tiedotti asiasta 20.5.

Itäänpäin etenevää putkenlaskualusta avustaa tutkimusalus Calamity Jane, joka varmistaa, että putkilinja asettuu oikeaan paikkaan merenpohjassa. Putkenkuljetusalukset toimittavat betonipinnoitettuja, 12-metrisiä teräsputkia putkenlaskualukselle säännöllisesti hankkeen lähimmästä logistiikkakeskuksesta  Hangon Koverharista, myöhemmin Kotkasta.

Puhdasta kiviainesta täsmäsijoitetaan putkilinjan asennuksen jälkeen paikoitellen merenpohjaan muun muassa putkilinjan tueksi alueilla, joissa merenpohja on epätasainen. Kiviaines lastataan erikoisalukseen HaminaKotkan ja Inkoon satamista ja kuljetetaan kohteeseen, jossa se lasketaan merenpohjaan tarkalleen määriteltyihin kohtiin laskuputken avulla.

Kulkurajoituksia työalueelle

Alueella työskentelevien Nord Stream 2:n urakoitsijoiden työalusten ympärillä on  500 metrin – 1,9 kilometrin suoja-alueet, jotka on sovittu töiden toteuttamista valvovien merenkulkuviranomaisten kanssa. Toimenpiteet aiheuttavat tilapäisiä navigointirajoituksia alusten ympärillä. Putkilinjan suunniteltu reitti on merkitty merikarttoihin.

Putkilinjan asentaminen on meneillään myös Venäjällä. Kaksoisputkilinjaa on rakennettu jo yli 1 200 kilometriä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Saksassa. Suomen reittiosuudella ensimmäisen putkilinjan osuus saatiin valmiiksi vuoden 2019 alussa. Työt rantautumispaikoilla Saksassa ja Venäjällä etenevät suunnitelmien mukaisesti.

Nord Stream 2 on Itämeren poikki suunniteltu putkilinja, joka tulee kuljettamaan maakaasua yli 1 230 kilometrin matkan maailman suurimmista kaasuesiintymistä Venäjältä Eurooppaan. Nord Stream 2 on teknologialtaan vastaava kuin käytössä oleva Nord Stream-putkilinja, jonka reittiä se pitkälti seuraa. Uudella putkilinjalla on kapasiteetti kuljettaa 55 miljardia kuutiometriä maakaasua vuodessa, joka vastaa 26 miljoonan eurooppalaisen kotitalouden energiatarpeisiin.

JAA