Päämainos

Pakkausten merkitys kasvaa

15.01.2018
Teksti Heli Satuli

Toimitusketjuihin erikoistunut Supply Management -media on listannut keskeisiä trendejä, jotka näkyvät hankintatoimen arjessa vuonna 2018. Supply Management ennustaa, että pakkaukset nousevat tänä vuonna entistä selvemmin esiin myös hankintatoimessa. 

Pakkaukset ovat keskeisessä asemassa etenkin jätteiden syntymisen vähentämisessä. Kuluttajat ovat ymmärtäneet, mikä merkitys pakkauksilla on esimerkiksi elintarvikkeiden säilyvyyden parantamisessa, ja verkkokauppiaat puolestaan odottavat pakkauksilta paljon nykyistä enemmän. Kampanjat merten muoviroskien vähentämiseksi ovat nekin tehneet ostajat tietoisemmiksi siitä, miten erilaiset pakkaukset voidaan kierrättää.

Teknologian voittokulku jatkuu

Toinen alkaneen vuoden hankintatoimen avainsanoista on keskitetyt alustat. Hankinta ei voi enää olla hiljainen ja piilossa toimiva osa yritystä, vaan sen on viimeistään tänä vuonna integroitava toimintonsa. Supply Management ennustaa, että yritykset siirtyvät pois palapeliajattelusta kohti integroituja alustoja. Entistä useampi yritys alkaa lisäksi korvata isompia toimittajia pienemmillä ja ketterimmillä.

Myös digitaalinen toimintaympäristö muuttuu tänä vuonna. Vuosi tuo suuria muutoksia EU:n sisämarkkinoita koskevaan digitaaliseen lainsäädäntöön. Jokaisen yrityksen on sopeuduttava näihin toimintaympäristön muutoksiin toimialasta ja sijainnista riippumatta.  

Varmaa on myös, että teknologian voittokulku jatkuu entistä vahvempana. Automaatio, koneoppiminen ja tekoäly ovat tänäkin vuonna hankinnan tunnussanoja. Supply Management suosittelee hankintatoimen ammattilaisia tutustumaan myös lohkoketjuteknologiaan ja sen arvoa tuottaviin mahdollisuuksiin. Hankintatoimi on vasta alussa näiden teknologioiden hyödyntämisessä. Uudet teknologiat antavat ostajille mahdollisuuden tehdä älykkäämpiä, tietoisempia päätöksiä, jotka tuovat paljon kustannussäästöjä suurempaa lisäarvoa.  

Teknologia ei kuitenkaan ole vastaus kaikkeen. Toimitusjohtajat vaativat hankintatoimelta nopeutta ja ketteryyttä. Vaikka teknologia auttaa tavoitteen saavuttamisessa, todellinen muutos on jatkossakin hankintatoimen johtajan käsissä.

JAA