Rakennusjätekierrätys kasvaa nopeasti

Kierrätysbetonista valtaosa menee tierakentamiseen, mutta määrää voidaan vieläkin lisätä.

10.04.2019
Teksti Esko Lukkari

Rakennusten purkutyömaiden jätteistä saadaan kierrätykseen ja hyötykäyttöön jopa 98 prosenttia eli vain kaksi prosenttia päätyy kaatopaikoille.

Näin sanoo kone- ja rakennuspurkutöitä tekevän Umaconin toimitusjohtaja Jani Haapalainen.

Haapalaista on haastateltu Inpressin Kiertotalous-julkaisussa 4.4.

Umconin omissa kierrätyskeskuksissa Kouvolassa ja Lahdessa käsitellään pääasiassa metallia, joka toimitetaan eteenpäin uusioraaka-aineeksi. Riittävän puhdasta kipsilevyä voidaan käyttää kipsiteollisuudessa. Puupohjainen aines päätyy sen sijaan energiakäyttöön.

Purettavan rakennuksen massasta on yleensä betonin osuus 80 prosenttia. Haapalaisen mukaan betoni käytetään yleensä maantäyttöihin.

Klaukkalassa käytössä

Infrarakentaja Kreate käyttää esimerkiksi Klaukkalan ohikulkutien rakennustyömaan alueella syntyvän maa-aineksen ja louhoksen työmaan rakenteissa ja muotoilussa.

Yhtiön kiertotalousliiketoiminnan johtajan Tuomo Joutsenojan mukaan yritys hyödyntää uusiomateriaaleja väylä- ja pohjarakentamisessa.

”Käytännöllisesti hyödynnämme kaiken mikä on teknisesti ja ympäristön kannalta mahdollista”, hän sanoo jutussa.

Kreate käyttää esimerkiksi murskattua betonia, lasia tai teollisuuden sivutuotteina syntynyttä kuonaa ja tuhkaa.

Esimerkiksi Helsingissä Kivikon eritasoliittymän rakentamiseen yhtiö käytti noin 100 000 tonnia betonimursketta. Betonimurske on myös halvempaa kuin neitseellinen kiviaines.

Haapalaisen mukaan Suomi ei ole kuitenkaan edelläkävijä rakennusjätteen hyödyntämisessä. Esimerkiksi Hollannissa käytetään yleisesti purkubetonia myös rakennusharkkojen valmistuksessa.

”Siellä on menty siihen pakon edestä, koska siellä ei ole raaka-aineita, kuten meillä”, hän korostaa. Joutsenojan mukaan Suomi voisi kierrättää vieläkin tehokkaammin.

”Teollisuuden sivuotteita, rakennusjätteitä ja maa-aineksia syntyy isoja määriä. Materiaalien tarve on isompi kuin niiden määrä, joten edelleen on mahdollista lisätä hyödyntämistä ja korvata neitseellistä materiaalia”, hän sanoo.

JAA