Savonlinnan väylähanke valmis
Hankinta 16.09. 08:02

Savonlinnan väylähanke valmis

Kymmenen vuoden rakennusurakka päättyi Laitaatsalmen sillan valmistumiseen.

16.09.2019
Teksti Esko Lukkari

Savonlinnassa valtatie 14:ta lähes 10 vuotta kestänyt rakennushanke on päättynyt. Viimeinen osa, eli syväväylän siirto Kyrönsalmesta Laitaatsalmeen ja syväväylän kohdalle rakennetut kiinteät maantiesillat, on valmistunut. 

Väylävirasto tiedotti asiasta 2.9. 

"Savonlinnan laajaa hankekokonaisuutta on suunniteltu 1950-luvulta lähtien. Hanke asettui vuoden 2008 liikennepoliittisessa selonteossa nykyiseen muotoonsa, eli kolmen osahankkeen kokonaisuudeksi. Kymmenen rakennusvuoden jälkeen Savonlinnan väylät palvelevat liikkujia pitkälle tulevaisuuteen” sanoo tiedotteessa Väylän pääjohtaja Kari Wihlman.  

Hanke toteutettiin eri vaiheissa vuosina 2009-2019:

Ensimmäisessä vaiheessa, vuosina 2009-2011, valtatie 14 parannettiin nelikaistaiseksi välillä Ruislahti-Miekkoniemi. Lisäksi Kyrönsalmeen rakennettiin uusi avattava maantiesilta.

Vuonna 2010 aloitettu rantaväylän rakentaminen saatiin valmiiksi 2013. Urakassa rakennettiin uutta valtatietä neljä kilometriä kaupungin pohjoispuolelle. Lisäksi rakennettiin 2,4 kilometriä uutta kevyen liikenteen väylää valtatien vierelle sekä uusi rata. Osakokonaisuuteen kuului myös Pääskylahden ratapihan muutostyöt.

Viimeinen vaihe, Laitaatsalmen syväväylän kohta, toteutettiin vuosina 2015-2019. Syväväylä siirrettiin Kyrönsalmesta Laitaatsalmeen, ja uuden syväväylän ylle rakennettiin kaksi kiinteää maantiesiltaa.

”Keskustan pääkadun ruuhkat ovat helpottaneet, kun liikenteestä yli puolet on siirtynyt katuverkosta rantaväylälle. Liikenteen sujuvuus on edistänyt myös merkittävästi. Onnettomuuksien määrä on vähentynyt 2/3 osalla ”, kertoo viimeistä osahanketta vetänyt projektipäällikkö Hannu Nurmi Väylästä.

"Syväväylä on nyt siirretty turvallisemmin navigoitavaan Laitaatsalmeen, joten Kyrönsalmen siltoja ei enää tarvitse avata liikenteelle. Uusi syväväylä on lisäksi edellistä syväväylää kolme kilometriä lyhempi, mikä nopeuttaa liikennettä”, Nurmi sanoo.

Valtatie 14 liikenteen sujuvuus ja turvallisuus ovat erityisen tärkeitä, sillä se on iso osa keskeisen Suomen poikittaisyhteyttä valtateiden 5 ja 6 välillä. Se on myös Savonlinnan talousalueen tärkein runkoväylä.

JAA