Päämainos

Selvitys: Tuotteiden laatu hankinnan ammattilaisten ykköshuoli

21.03.2018
Teksti Heli Satuli

Tuotteiden laatu on hankinnan ammattilaisten tämän hetken suurin huolenaihe. Toiseksi eniten huolta aiheuttaa kansainvälisen kaupan vaatimusten monimutkaisuus. Tiedot selviävät laajasta Sourcing Survey 2018 -raportista.  

Kansainvälisen kaupan asiantuntijayritys Amber Roadin teettämään tutkimukseen haastateltiin ulkomailta tuotteita hankkivia yrityksiä ympäri Euroopan. 64 prosenttia vastaajista edusti yrityksiä, jotka hankkivat tuotteita yli 10 maasta ja 54 prosentilla vastaajista oli vähintään 100 eri tavarantoimittajaa. 

Tutkimuksen mukaan suurin osa yrityksistä tekee valtaosan hankinnoistaan EU:n sisällä. Yhdeksi keskeiseksi syyksi vastaajat nimesivät luotettavuuden ja oikeusturvan.

Harva hyödyntää vapaakauppasopimuksia

Tuotteen laadun ja monimutkaisen ulkomaankaupan sääntelyn lisäksi kyselyn vastaajat olivat huolissaan toimitusketjun häiriöistä. Esimerkiksi kolme neljäsosaa vastaajien edustamista yrityksistä tekee hankintoja Aasiasta, jossa liikenteen häiriöt ovat yleinen ongelma.

Moni vastaaja mainitsi huolenaiheekseen myös pitkät markkinoillepääsyajat sekä riittämättömän teknologian hankintaketjujen hallinnassa.  

83 prosenttia yrityksistä ilmoitti tärkeimmäksi tavarantoimittajan valintakriteeriksi tuotteen laadun. Toiseksi painavin kriteeri olivat kuljetuskustannukset ja kolmantena työvoimakustannukset. 

Yllättävän moni yritys ei hyödynnä vapaakauppasopimuksia. Noin kolmannes kyselyyn vastanneista sanoi, että heidän yrityksellään ei ole kauppasopimusten hallintajärjestelmää eikä heillä ole sisäistä asiantuntemusta tässä asiassa. 
 
Suurimmaksi hankinnan ja toimitusketjun hallinnan haasteeksi vastaajat nimesivät yhteistyön ja viestinnän. Muita tärkeimpiä huolenaiheita olivat toimitusaika, sääntelykaupan noudattaminen ja ennakoimattomat toimitusketjun kustannukset. 

JAA