Päämainos

SRV myy kiinteistöjään ja järjestää osakeanteja

REDIn myynnistä 71 miljoonan euron nettotappio. Tampereen Areenasta yli 20 miljoonan tulot.

07.02.2020
Teksti Esko Lukkari

SRV vahvistaa rahoitusrakennettaan myymällä omistuksiaan kiinteistöhankkeissa sekä järjestämällä kaksi osakeantia. Myös yhtiön luottolimiittiä järjestellään uudelleen.

Yhtiö myy omistuksensa murheenkryyniksi osoittautuneesta kauppakeskus REDIstä ja vähentää omistustaan Tampereen Kansi ja Areena –hankkeesta.

SRV tiedotti hankkeistaan 6.2.

SRV kertoi 31.10.2019 käynnistävänsä tervehdyttämisohjelman, jonka tavoite on varmistaa, että vuoden 2020 operatiivinen liikevoitto ja kassavirta ovat positiivisia, sekä palauttaa vuoden 2021 operatiivinen liikevoitto vuoden 2017 tasolle. Tervehdyttämisohjelma keskittyy yhtiön mukaan organisaation ja toimintakulttuurin uudistamiseen, taseen keventämiseen ja kassavirran vahvistamiseen sekä kustannussäästöihin. 

SRV on sopinut keskeisten lainanantajiensa kanssa nykyisen 100 miljoonan euron luottolimiitin muuttamisesta kahdeksi erilliseksi, 60 miljoonan euron ja 40 miljoonan euron, luottolimiitiksi.

Mikäli mainitut toimenpiteet toteutuvat suunnitellusti, paranevat SRV:n taseasema, likviditeetti ja taloudellinen tilanne merkittävästi toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Lisäksi SRV sanoo tarkastelevansa strategiaansa vuoden 2020 aikana. 

REDIsta luovutaan 

SRV-konserni omistaa Kiinteistö Oy Kauppakeskus REDIstä ja Kiinteistö Oy REDI Parkista 40 prosentin osuuden. REDI-omistuksen yhtiö myy nyt hankkeen kanssasijoittajille, joita ovat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Pohjola Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy ja LähiTapiola-ryhmä. 

Lopullinen kauppahinta määräytyy myöhemmin uusien omistajien myydessä kauppakeskuksen viimeistään seitsemän vuoden kuluessa. Nyt maksettava osuus kauppahinnasta on noin 8,5 miljoonaa euroa, ja lisäksi SRV saa noin 12,6 miljoonan euron suorituksen tietyistä REDIltä olevista saatavistaan. Lisäkauppahinta on enintään 50 miljoonaa euroa, josta SRV kirjaa tässä vaiheessa 13,5 miljoonaa euroa.

REDI-kauppa on tarkoitus saattaa loppuun helmikuun 2020 aikana.

SRV luokittelee REDI-omistuksensa myytäväksi omaisuudeksi ja mahdollinen lisäkauppahinta huomioiden SRV kirjaa kauppakeskus REDIn myynnistä 71,4 miljoonan euron arvonalennuksen vuoden 2019 konsernitilinpäätökseen. 

Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen omistuksen vähentäminen 

SRV-konserni omistaa yhden kolmasosan osuuden Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen muodostavista yhtiöistä. 

Kanssasijoittajat ostavat viisi kuudesosaa Tampereen Kansi ja Areena -hankkeeseen liittyvästä Ranta-Tampella-asuntohankkeesta. SRV-konserni saa kaupasta 4,0 miljoonaa euroa. Lisäksi ”Kanssasijoittajat” ostavat kolme neljäsosaa SRV:n omistamista Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen osakkeista ja yhtiöosuuksista noin 19,3 miljoonan euron kauppahinnalla.

Kauppojen jälkeen SRV-konsernille jää noin 8,33 prosentin omistusosuus Tampereen Kansi ja Areena -hankkeesta. Kaupat eivät muuta Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen toteutusta tai SRV-konsernin asemaa hankkeen rakennusurakoitsijana. Myynnin johdosta SRV vapautuu myytävää omistusta vastaavista myöhemmistä investointisitoumuksista, joiden yhteismäärä on noin 15 miljoonaa euroa.

Kauppa on tarkoitus saattaa loppuun helmikuun 2020 aikana. Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen ja Ranta-Tampella-asuntohankkeen kaupoilla ei ole SRV:lle tulosvaikutusta.

Kaksi osakeantia

SRV:n hallitus tavoittelee kahta osakeantia, joiden koko olisi enintään noin 141 miljoonaa euroa. 

Ensimmäisessä osakeannissa tarjottaisiin uusia osakkeita suunnatulla osakeannilla SRV:n hybridijoukkovelkakirjojen haltijoille hybridijoukkovelkakirjojen muuntamiseksi osakkeiksi. Osakeanti olisi noin 91 miljoonaa euroa. 

SRV on saanut Ilmariselta, Pohjola Vakuutus Oy:ltä ja OP-Henkivakuutus Oy:ltä sekä Pontos Oy:ltä etukäteissitoumukset merkitä hybridijoukkovelkakirjojen haltijoille suunnatussa osakeannissa SRV:n uusia noin 51 miljoonaa euroa, ja korkojen kanssa arviolta noin 57 miljoonaa euroa. 

Toinen osakeanti olisi enintään 50 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti. SRV on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Pohjola Vakuutus Oy:ltä, OP-Henkivakuutus Oy:ltä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, Tiiviste-Group Oy:ltä ja Pontos Oy:ltä etukäteissitoumukset merkitä merkintäetuoikeusannissa SRV:n uusia osakkeita yhteensä 40 miljoonalla eurolla.

JAA