Suomi hakee liki 16 miljoonan EU-tukea
Hankinta 19.02. 08:42

Suomi hakee liki 16 miljoonan EU-tukea

EU:n rahoitustukea haetaan useille liikennehankkeille eri puolille maata.

19.02.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomen valtio ja eräät muut toimijat hakevat kuudelle liikennehankkeelle Euroopan komission Verkkojen Eurooppa-ohjelman (CEF, Connecting Europe Facility) rahoitustukea. 

Hallituksen raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia 13.2.2020. Valiokunnan kokouksessa 20.2.2020 käsitellään loput CEF-tukea koskevat hankkeet.

Euroopan komission myöntämän rahoituksen tavoitteena on edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja.

Tuen saaminen edellyttää kansallista rahoitusta. Hankkeiden tulee alkaa viimeistään 26.8.2020 ja valmistua 31.12.2023 mennessä.

Satamaliitto tiedotti hausta 14.2.

Tukea seuraaville hankkeille

  • LVM hakee Kouvola-Kotka-Hamina-raideyhteyden parantamisen suunnitteluun 1,94 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,88 miljoonaa euroa. Rataosuus on merkittävä Kouvolan sekä Kotkan ja Haminan satamien välinen tavaraliikenteen väylä TEN-T-ydinverkon Skandinavia-Välimeri-käytävällä. Ratakapasiteetin käyttöaste on korkea eikä nykyinen infrastruktuuri mahdollista merkittävää junaliikenteen kasvua.
     
  • LVM hakee raideliikenteen kehittämiseen yhteysvälillä Oulu-Laurila-Tornio-Haaparanta 1,6 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,2 miljoonaa euroa. Alue on kansainvälisten kuljetuskäytävien solmukohta ja osa vireillä olevaa TEN-ydinverkkokäytävän laajennusta Perämerenkaaren ympäri Oulusta Luulajaan. Tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kuljetustehokkuutta ja teollisuuden kilpailukykyä sekä mahdollistaa henkilöjunaliikenteen tarjonnan jatkaminen Suomen ja Ruotsin välillä.
     
  • Suomalaiset ei-valtiolliset toimijat hakevat 12,37 miljoonaa euroa CEF-rahoitustukea. Hankkeet liittyvät pääosin siihen, että TEN-T satamilla tulee olla maasähkö käytössä vuoden 2025 loppuun mennessä. Tukea haetaan Helsingin sataman maasähköhankkeisiin yhdessä Tallinnan sataman sekä Itämeren muiden satamien kanssa. Lisäksi tukea haetaan Naantalin ja Kapellskärin sataman välisen sujuvuuden kehittämiseen, mm. alusten automaattiseen kiinnitysjärjestelmään, maasähköön ja alusten lastausramppeihin tehtäviin muutoksiin.

JAA