Päämainos
Suomi ja Ruotsi digiyhteistyöhön
Hankinta 09.12. 07:12

Suomi ja Ruotsi digiyhteistyöhön

Pohjois-Suomi ja Pohjois-Ruotsi käynnistävät yhteisen rajat ylittävän DigiProcess-hankkeen. 

09.12.2019
Teksti Esko Lukkari

Ryhmä Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin yrityspalveluorganisaatioita ja korkeakouluja on käynnistänyt yhteisen DigiProcess-hankkeen. Sen tavoitteena on luoda maiden rajat ylittävä yhteinen digitaalinen yritysekosysteemi.

Ekosysteemien avulla pohjoisen alueen yritysten on mahdollista kehittää yhteisiä digitaalisia palveluja, uusia tuotteita ja liiketoimintamalleja sekä toteuttaa teknisiä pilotteja ja yhteistyökokeiluja yhdessä muiden yritysten kanssa. Hankkeen kohdetoimialoja ovat muun muassa metalli-, bio-, metsä-, kaivos- ja energia-alat.

Oulun yliopisto tiedotti hankkeesta 3.12.

Yhteistyön toivotaan kasvattavan pohjoisten alueiden yritysten digitaalista kyvykkyyttä ja synnyttävän yhteistyöverkostoja, jotka auttavat yrityksiä vastaamaan digitalisaation haasteisiin pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeen alkuvaiheessa hankepartnerit kartoittavat alueen pk- ja teollisuusyritysten yhteistyö- ja digitalisaatiotarpeita. Ensimmäinen isompi yhteistyötapahtuma tullaan järjestämään ensi kesäkuussa Skellefteåssa, jossa Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin kaivosalan pk- ja teollisuusyrityksistä muodostettu ekosysteemi kokoontuu verkostoitumaan ja keskustelemaan digitalisaation mahdollisuuksista kaivosalalla.

Hanketta koordinoi Lapin ammattikorkeakoulu, jonka lisäksi muita kumppaneita ovat Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyskeskus Oulun yliopistosta, Kemin Digipolis oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Luulajan teknillinen yliopisto ja IUC Norrbotten Ab. 

Hanke ajoittuu vuosille 2019-2022 ja se on osa Euroopan Unionin rahoittamaa Interreg Pohjoinen- ohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää Pohjois-Suomen, -Ruotsin, -Norjan ja saamelaisalueiden kilpailukyvykkyyttä ja vetovoimaa.

JAA