Päämainos
Suomi päivittää biotalousstrategian
Hankinta 03.09. 10:37

Suomi päivittää biotalousstrategian

Alivaltiosihteeri Petri Peltonen johtaa kahden ministeriön yhteistä hankeohjausryhmää.

03.09.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomen biotalousstrategian päivityksen tavoitteena on luoda biotalouden avulla uusia tuotteita ja palveluja, jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyttä ja edistävät hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Työ käynnistyy syksyn aikana ja valmistuu ensi vuonna.

Vuonna 2014 laadittu biotalousstrategia päivitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja hallitusohjelmaa. Työn pohjana ovat EU:n päivitetty biotalousstrategia vuodelta 2018 sekä syksyllä 2019 hyväksytyt Suomen valmistelemat EU:n neuvoston biotalouspäätelmät. Tavoitteena on edistää kiertotaloutta osana biotaloutta.

Maa- ja metsätalousministeriö ja Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottivat hankkeen käynnistämisestä 1.9.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut hankkeelle ohjausryhmän, koordinaatiosihteeristön ja laajan neuvoa-antavan paneelin, jonka näkemyksillä tulee olemaan työssä vankka painoarvo. Paneelin lopullinen kokoonpano vahvistetaan syyskuun kuluessa.

Kaksi ministeriötä

Biotalouspaneelin puheenjohtajina toimivat elinkeinoministeri Mika Lintilä ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

”Biotalous auttaa uusiutuviin luonnonvaroihin nojautuvaa kasvua ja ilmastoystävällistä Suomea. Strategian päivitys on nyt perusteltua, koska maailmalla on yhä kovempi tarve uudenlaisille ratkaisuille. Tässä suomalainen biotalousosaaminen tarkoittaa isoa mahdollisuutta meille ja kansainvälisesti”, sanoo tiedotteessa ministeri Lintilä.

”Alueiden merkitys biotaloudessa on suuri, koska biomassat saadaan metsistä, pelloilta ja vesistöistä. Ne myös jalostetaan usein lähellä raaka-aineiden lähteitä. Strategian päivitystyössä pidän erityisen tärkeänä toimia, joilla saadaan biotalouden jalostusarvo nousuun. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä ja innovatiivinen käyttö tuo ratkaisuja myös ilmastonmuutoksen torjuntaan”, sanoo ministeri Leppä.

Petri Peltonen johtaa ohjausryhmää

Biotalousstrategian ohjausryhmä raportoi ilmasto- ja energiapoliittiselle ministerityöryhmälle, joka linjaa strategiatyön keskeiset suuntaviivat. Päivitystyössä otetaan huomioon myös muita valtioneuvoston sekä valmisteilla olevia että valmiita strategioita ja ohjelmia, kuten ilmasto- ja energiastrategia, kiertotalouden strateginen ohjelma, muovitiekartta, ilmastoruokaohjelma ja kansallinen metsästrategia 2025.

Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltosen johtama ohjausryhmä kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 1.9.2020. Seuraavaksi laaditaan työsuunnitelma ja tehdään tausta-analyysejä. Biotalous.fi-palvelu kokoaa ajankohtaista tietoa strategiatyön etenemisestä ja kansalaisten keinoista vaikuttaa valmisteluun.

Etusivulle >

Lisää hankintauutisia >

AVAINSANAT

Biotalous

JAA