Taaleri rakentaa biohiilitehtaan Joensuuhun

Yhtiö suunnittelee usean kivihiiltä korvaavan biohiilitehtaan rakentamista maailmalle.

12.01.2021
Teksti Esko Lukkari

Taaleri Oyj:n ja Savon Voiman tavoitteena on rakentaa 15 miljoonaa euroa maksava biohiilitehdas Joensuuhun. Sen asiakkaille aiotaan tarjota sijoitusmahdollisuutta hankkeeseen. 

Torrefioitu biohiili korvaa kivihiiltä energiantuotannossa ja teollisuudessa. Sitä voidaan käyttää maanparannuksessa ja vesienkäsittelyssä.

Joensuun biohiilitehdas rakennetaan Iiksenvaaran sähkö- ja lämpövoimalaitoksen tontille. Taaleri on tehnyt sopimuksen palveluiden ostamisesta ja tontin sekä laitteiden vuokrauksesta Savon Voima Oyj:n kanssa.

BusinessJoensuu tiedotti hankkeesta 21.12.2020.

Tehtaita myös ulkomaille

Taaleri suunnittelee rakentavansa tulevaisuudessa useampia biohiililaitoksia mahdollisesti myös muualle Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan.

“Taaleri on yli kymmenen vuoden ajan investoinut uusiutuvan energian tuotantoon, kuten tuuli- ja aurinkoenergiaan. Taaleri on jo sijoittanut biojalostamoon, jossa jalostetaan mäntyöljyä pääasiassa biodieselin tuotantoon. Biohiili täydentää impakti-sijoittamisen portfoliotamme”, sanoo tiedotteessa Taaleri Oyj:n toimitusjohtaja Robin Lindahl.

Suomessa laki kieltää kivihiilen käytön sähkön ja lämmön tuotannossa vuonna 2029. Enemmistö energiantuottajista pyrkii eroon kivihiilestä jo vuoteen 2025 mennessä. Biohiili on energiantuottajille ympäristöystävällinen raaka-ainevalinta. Biohiilen poltto on päästötöntä, ja biohiilen logistiikkaketjun ja tuotannon päästöt ovat murto-osa kivihiilen päästöistä.

Yhteinen hankintayhtiö

Osapuolet perustavat biomassanhankintayhtiön, Itä-Suomen Biomassa raaka-ainehuollon turvaamiseksi. Taalerin perustama yhtiö Joensuun Biohiili Oy on hankintayhtiön vähemmistöosakas.

Biohiilitehtaan pitäisi käynnistyä vuonna 2022, ja sen tuotanto on noin 60 000 tonnia biohiiltä vuodessa. Tehdas hyödyntää metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivuvirtoja. Pienikokoisen rangan ja puun kuoren käyttö on noin 250 000 kuutiota vuodessa. Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Hankkeen toteutuminen riippuu yhtiöiden hallitusten päätösten lisäksi myös tukipäätöksistä.

Joensuun biohiilitehtaan ympärille on tarkoitus rakentaa klusteri, jossa kehitysyhteistyötä tekevät mm. Luonnonvarakeskus Luke, Joensuun yliopisto, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu sekä Business Joensuu. Joensuun biohiilitehdas tulee olemaan maailmanlaajuisesti edelläkävijä tuotekehityksessä ja biohiilen uusien käyttökohteiden jalostamisessa, kuten esimerkiksi biohiilen käyttämisessä maanparannuskäyttökohteissa, vesienkäsittelyssä sekä aktiivihiilen hyödyntämisen erilaisissa muodoissa.
 

JAA