Päämainos

Teiden hoitoon uusi urakkamalli

Urakoitsijalle tarjolla keppiä ja porkkanaa.

23.10.2018
Teksti Esko Lukkari

Liikennevirasto ja ELY-keskukset ottavat käyttöön uudenlaisen teiden hoidon urakkamallin. Uudessa mallissa aiemmin alueurakoiden talvihoidossa käytetty kokonais- ja yksikköhinta korvautuvat urakan tavoitehinnalla. Laadun painoarvo urakoitsijoiden valinnassa kasvaa ja vuorovaikutus sekä yhteistyö lisääntyvät.

Kaikissa syksyllä 2019 solmittavissa urakkasopimuksissa noudatetaan jo uusia talvihoidon toimintalinjauksia. 

Liikennevirasto on julkistanut tarjouspyynnöt ja ensimmäisen kierroksen tarjoukset tulevat joulukuussa. Urakat käynnistyvät syksyllä 2019. Tavoitteena on, että maanteiden hoito tehostuu ja tarpeisiin voidaan reagoida aiempaa joustavammin.

Liikenneviraston hankintastrategisissa linjauksissa korostetaan vahvaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä, kustannusten- ja riskienhallintaa sekä kannustavia sopimusmalleja. Liikennevirasto tiedotti uudesta urakkamallista 18.10.

Uudessa mallissa pääurakoitsijan palkkio on sovittu urakkasopimuksessa ja tehdyt työt tilaaja maksaa urakoitsijalle työn toteuman mukaan. Urakan tavoitehinnan ylittyessä tilaaja maksaa 70 prosenttia ylittyneistä kustannuksista ja tavoitehinnan alittuessa pääurakoitsija saa 30 prosenttia alituksen suuruudesta. Tässä mallissa kaikki urakassa syntyvät kustannukset ovat tilaajan nähtävissä eli noudatetaan ”Open Book” periaatetta.

Laadun painoarvo kasvaa

Urakassa korostuvat aiempaa enemmän laatutekijät. Uusia tekijöitä ovat mm. urakan avainhenkilöiden organisointi ja yhteistyökykyjen testaaminen sekä osaamisen arviointi kokeella. Urakoitsijavalinnassa hinnan painoarvoa on laskettu ja laadun painoarvoa nostettu. Urakkamuotona säilyy edelleen laatuvastuurakentaminen (LVR) eli urakoitsijalla on työn laadun osoitusvelvollisuus.

Laadunvarmistusta pyritään tehostamaan myös digitalisaation keinoin. Uutta on myös urakoitsijan tarjouksessaan antamat sitoumukset jotka koskevat mm. toiminnan onnistumista ja kehittämistä. Sitoumuksien toteumaa seurataan urakan aikana ja pääurakoitsija voi saada niistä bonusta tai sanktioita toteuman mukaan.

Uusi urakkamalli on kehitetty yhdessä alan toimijoiden kanssa. Urakan töitä organisoivat ja johtavat henkilöt muodostavat urakan sydämen. Heidän osaamistasonsa sekä organisointi- ja palvelutaidot ovat keskeisessä asemassa urakan onnistumisen kannalta. Tilaaja ja urakoitsija toimivat kiinteässä yhteistyössä päämääränään toimia urakan parhaaksi.

JAA