Teleyrityksiä patistetaan infrayhteistyöhön
Hankinta 24.03. 10:08

Teleyrityksiä patistetaan infrayhteistyöhön

Verkkoinfran yhteiskäyttöä lisäämällä Suomessa saataisiin merkittäviä kustannussäästöjä.

24.03.2020
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Traficomin selvityksen mukaan teleyritykset hyödyntävät liian vähän toistensa infraa viestintäverkkojen rakentamisessa. Infraa voitaisiin vuokratakin nykyistä enemmän teleyritysten kesken.

Myös muuta yhdyskuntatekniikan infraa voitaisiin hyödyntää viestintäverkkojen rakentamisessa entistä enemmän. Olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen vähentäisi hitaita kaivu- ja lupaprosesseja ja nopeuttaisi laajakaistan rakentamista.

LVM tiedotti asiasta 12.3.

”Tarpeettomat katutyöt aiheuttavat turhien kustannuksien lisäksi harmia ja haittaa asukkaille. Toivottavasti selvitykseen esiin nostamiin mahdollisuuksiin tartutaan laajasti”, sanoo tiedotteessa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Kaikki saisivat säästöjä

Selvityksen mukaan teleyritykset yhteiskäyttävät lähinnä toisten teleyritysten varausputkia, jakokaivoja, laitetiloja ja muuta passiivista infraa. Myös kunnilla, vesilaitoksilla ja energia-alan toimijoilla on tällaista passiivi-infraa, mutta sen yhteiskäyttö ja vuokraaminen on toistaiseksi vähäistä.

”Kannustan lisäämään yhteistyötä yhteiskäytön ja -rakentamisen sujuvoittamiseksi. Olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen viestintäverkkojen rakentamisessa tuottaa säästöjä kaikille infratoimijoille”, sanoo Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Yhteiskäytön haasteina ovat tiedon saanti yhteiskäytettävästä infrasta, infran sijainti, liian korkea vuokrahinta sekä puuttuvat toimintamallit. Passiivisella infrastruktuurilla tarkoitetaan fyysisiä rakenteita, joita voi käyttää viestintäverkkojen rakentamisessa eli esimerkiksi maanalaisia ennakkoon rakennettavia putkia, kaapelikaivoja, laitetiloja, torneja, mastoja ja pylväitä.

Passiivisen infran hyödyntämistä koskeva selvitys on osa liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman Digitaalisen infrastruktuurin strategian toimeenpanoa. Strategian mukaan passiivisen infrastruktuurin tehokkaampi käyttö edistäisi verkkokilpailun syntymistä laajakaistamarkkinoilla.

Selvityksen loppuraportissa on esitetty toimenpiteitä yhteiskäytön helpottamiseksi ja investointikustannusten alentamiseksi. Verkkoinfran yhteiskäyttöä lisäämällä voidaan Suomessa saavuttaa merkittäviä säästöjä. 

JAA