Päämainos
TEM kampeaa Suomea uudelleen kasvu-uralle
Hankinta 29.09. 14:45

TEM kampeaa Suomea uudelleen kasvu-uralle

Kasvua haetaan kansainvälistymisestä ja viennistä. Vientiyrityksiä halutaan lisää.

29.09.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomen vienti aiotaan palauttaa kasvu-uralle vuonna 2021 uudella viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelmalla. Ohjelmassa avataan esimerkiksi yrityksille suunnattu EU- ja kansainvälisen rahoituksen keskitetty neuvontapalvelu ja kasvatetaan Business Finlandin ulkomaanverkostoa.

Tavoitteena on kasvattaa vientiyritysten määrää sekä lisätä nykyisten vientiyritysten vientiä. Viennin uskotaan kasvavan erityisesti digitaalisuudesta ja palveluviennistä. Lisäksi halutaan kehittää yritysten yhteistarjoamia, joilla valmiuksiltaan heikommat pk-yritykset pääsisivät kansainväliselle kasvu-uralle. Ohjelma sisältyy hallitusohjelmaan.

TEM tiedotti ohjelmasta 26.9.

”Suomi on vientivetoinen maa, ja koronapandemia on osoittanut, että taloutemme riippuvainen globaalin talouden kehityksestä. Kehittyvä ja nykyistä monipuolisempi yritysten vientitoiminta ja menestyminen kansainvälisesti ovat Suomen taloudelle elintärkeitä. Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelma sisältää toimia, joilla edistetään kansainvälistä kilpailukykyä ja kestävää kasvua, sanoo tiedotteessa elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

”Tavoitteena on kehittää kansainvälistymispalveluja niin, että kansalliset ja alueelliset sekä julkiset ja yksityiset palvelut toimivat entistä saumattomammin yhteen. Haluamme myös edistää alueellisen vetovoiman ja erikoistumisen kehittymistä”, hän sanoo.

Ohjelman teemat tähtäävät viennin kasvuun

Ohjelmassa on neljä teemaa ja niiden alla useita toimenpiteitä. Teemat ja niiden tavoitteet ovat seuraavat:

1. Kysyntävetoiset ekosysteemit: Suomeen syntyy uusia, globaalisti kilpailukykyisiä ekosysteemejä

2. Kansainvälistymispalveluiden kehittäminen: Kansainvälistymispalveluja tarjoavat asiantuntijaorganisaatiot toimivat tavoitteellisemmin, vaikuttavammin ja asiakaslähtöisemmin yhteen

3. Rahoitustarjonta: Suomalaiset vientiyritykset hyödyntävät tehokkaammin kotimaisia ja kansainvälisiä rahoituslähteitä ja eri instrumenttitarjontaa

4. Ilmastoratkaisut: Suomalaisyritykset hyödyntävät vähähiiliseen bio- ja kiertotalouteen liittyvät globaalit liiketoimintamahdollisuudet

Etusivulle >

Lisää hankintauutisia >

JAA