Päämainos
TEM pisti lausunnolle asetuksen päästöttämän liikenteen tuista
Hankinta 13.01. 09:46

TEM pisti lausunnolle asetuksen päästöttämän liikenteen tuista

Tukiohjelmaa tarvitaan fossiilittoman liikenteen tiekartaksi ja päästöjen vähentämiseksi.

13.01.2022
Teksti Esko Lukkari

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja uudesta asetuksesta sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistämiseksi vuosina 2022–2025. Tukiohjelmalla edistettäisiin jatkossa myös vedyn tankkausinfrastruktuuria.

Uusi asetus vastaa sisällöltään hyvin pitkälti aiemmin voimassa ollutta valtioneuvoston asetusta sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018–2021. Asetus annettaisiin valtionavustuslain nojalla.

TEM tiedotti asiasta 7.1.

Tukiohjelmalla pannaan toimeen fossiilittoman liikenteen tiekarttaa ja Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Infrastruktuurituki edistää vuoteen 2030 ulottuvan kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteita.

Kattava lataus- ja kaasuntankkausverkosto on edellytys sähkö-, ja kaasu- ja vetykäyttöisten ajoneuvojen yleistymiselle. Tuki myönnettäisiin myös jatkossa tarjouskilpailun perusteella, ja Energiavirasto jatkaisi valtionapuviranomaisena. Tuen kohteena ovat sähköautojen lataus-, kaasu- ja vetytankkausverkostoihin liittyvät investoinnit. 

Tarjouskilpailu hankkeista

Tarjouskilpailussa tarjoukset ryhmiteltäisiin viiteen ryhmään, joissa investointihankkeita koskevat tarjoukset kilpailevat keskenään. Ryhmät ovat:

  • ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 1),
  • paikallisen joukkoliikenteen latauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 2),
  • paineistetun biokaasun tankkauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 3),
  • nesteytetyn biokaasun tankkauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 4) ja
  • vedyn tankkauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 5). 

Tarjouskilpailussa menestyisivät omassa ryhmässään pienimmän vertailuluvun saaneet tarjoukset. Vertailuluku osoittaisi tarjouksen mukaisen hankkeen kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. 

Tukiohjelmaan sisältyisi useita ehtoja ja rajoituksia, joiden tarkoituksena on varmistaa tarjouskilpailun onnistuminen, tukiohjelman tavoitteiden saavuttaminen sekä rajoittaa tukiohjelman kilpailua ja markkinoita vääristävä vaikutus mahdollisimman vähäiseksi. Investointia varten myönnetty tuki maksettaisiin, kun hanke on saatettu päätökseen.

AVAINSANAT

TEM

JAA