TEM tukee ulkomaisten talenttien houkuttelua

Avustusta saavassa kunnassa oltava vähintään 15 000 vieraskielistä asukasta.

16.01.2020
Teksti Esko Lukkari

Valtionavustusten haku Talent Boost -toimenpideohjelman Talent Hub -toiminnan edistämiseksi kaupungeissa on alkanut 10.1.Talent hub –-toiminnan edistämiseen on vuoden 2020 budjetissa yksi miljoonaa euroa.

Avustusta voivat saada kunnat, joissa asuu vähintään 15 000 vieraskielistä asukasta.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti asiasta 10.1.

Valtionavustuksilla tuetaan Talent Hub -verkoston palveluiden kehittämistä eli yhteistyömallien, joiden kautta luodaan organisaatiorajat ylittäviä palvelupolkuja kansainvälisten osaajien houkuttelun, rekrytoimisen ja integroitumisen tueksi. Samalla halutaan parantaa yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista.

Talent Hub -toiminnassa vahvistetaan korkeakoulujen, yritysten ja muiden työnantajien yhteistyötä kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden työelämäyhteyksien ja työllistymisen edistämiseksi.

Talent Boost -toimenpideohjelma on taas poikkihallinnollinen erityisasiantuntijoiden, työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton ohjelma. Sen painopisteinä ovat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset osaajat samoin kuin työvoimapulasta kärsivät alat. 

Ohjelman tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuutta uudelle tasolle. Ohjelma tukee hallituksen 75 prosentin työllisyystavoitetta.

JAA