Terrasta infra-alan uusi tutkimuskeskus

Tutkimuskeskus fokusoituu infran elinkaaritehokkuuteen ja huippuasiantuntijakoulutukseen.

18.06.2020
Teksti Esko Lukkari

Tampereen yliopiston pitkän linjan infra-alan huippuosaaminen on keskitetty uuteen tutkimuskeskus Terraan. Se on aloittanut toimintansa kesäkuun alusta. 

Terran noin 40 asiantuntijan joukko jakaantuu neljään tutkimusryhmään: TerraGeoon, TerraRoadiin, TerraRailiin ja TerraDigiin. Näiden lisäksi tärkeän osan Terrasta muodostaa myös yliopiston ulkopuolisia tilaustutkimusasiakkaita palveleva tutkimuslaboratorio GEOLA. 

Terra aikoo tarttua alan ajankohtaisimpiin ongelmiin, kuten Suomen ikääntyvän väyläverkon korjausvelan hallintaan, ja kouluttaa alalle kovasti kaivattuja uusia asiantuntijoita.

Tampereen yliopisto tiedotti Terran perustamisesta 9.6.

Ala kaipaa uusia teknologioita

”Yksi päivän polttavista aiheista on löytää keinot ikääntyvän väyläverkkomme korjausvelan hallintaan. Siinä tarvitaan uusia teknologioita hyödyntäviä uusia toimintatapoja, ennen muuta tieverkon ennakoivaa kunnossapitoa”, sanoo tiedotteessa maarakenteiden professori Pauli Kolisoja tutkimuskeskus Terrasta.

Muita isoja kysymyksiä ovat Kolisojan mukaan esimerkiksi kasvavista liikennöintinopeuksista ja junapainoista aiheutuvat haasteet rataverkolla, infra-alan tuottavuuden parantaminen erityisesti digitalisaatiota hyödyntämällä sekä vaikeiden maaperäolosuhteiden haasteisiin vastaaminen muun muassa geoteknisen laskennan tarkkuuden ja mitoituksen luotettavuuden lisäämisellä.

Tutkimuskeskus Terra jatkaa Tampereen yliopiston maa-, pohja- ja ratarakenteiden tutkimusryhmän perinnettä Suomen johtavana infrarakenteiden osaamiskeskittymänä sekä opetuksessa että tutkimuksessa.

”Alan työtehtäviin tarvitaan lisää diplomi-insinöörejä ja tohtoreita, joilla on ajanmukaiset tiedot ja valmiudet. Meillä on huomattava koulutusvastuu Tampereen yliopiston rakennustekniikan tutkinto-ohjelmissa ja siten hyvä kontaktipinta alan potentiaalisiin uusiin osaajiin”, Kolisoja sanoo.

Rakennetun ympäristön tiedekunta ja rakennustekniikan yksikön muut tutkimusryhmät tarjoavat Terralle luontevan toimintaympäristön. 

Oppivat algoritmit ja tiedonlouhinta

”Uusimpia avauksiamme ovat oppivien algoritmien ja tiedonlouhinnan hyödyntäminen tutkimuksen työvälineinä sekä asfalttimateriaalien laboratoriotutkimusvalmiudet”, hän sanoo.

Yliopistoon on reilu vuosi sitten perustettu infra-alan digitalisaation Industry Professorin tehtävä yhteistyössä noin 20 alan keskeisen yrityksen kanssa. Uutta on myös moderni geotekniikan opetuslaboratorio sekä kalliorakentamisen sivuainekokonaisuus maisterivaiheen opiskelijoille.

”Kehitämme infra-alaa alan muiden toimijoiden kanssa ja osallistumme useiden kotimaisten ja EU-tasoisten normien ja ohjeiden valmisteluun”, Kolisoja sanoo.

JAA