Tilannekuvakeskus avaruustoiminnalle
Hankinta 18.02. 09:42

Tilannekuvakeskus avaruustoiminnalle

Ministeriöiden yhteisraportti haluaa myös avaruusbudjettiin pysyväisluonteisen korotuksen.

18.02.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomeen halutaan perustaa avaruuden tilannekuvakeskus, jotta viranomaisilla olisi riittävä tieto avaruusasioista päätöksenteonsa tueksi.  

Kahden ministerin tilaamassa raportissa avaruustoiminnan murros nähdään megatrendinä, joka vaikuttaa Suomen turvallisuuteen ja tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia. 

Avaruustoiminnan murroksen hyödyntämiseksi Suomessa tarvittaisiin myös pysyvä ja yhtenäinen kansallinen avaruusbudjetti. Näin todetaan 13. helmikuuta julkaistussa avaruuden toimintaympäristöä selvittäneen hankkeen loppuraportissa. 

TEM ja Puolustusministeriö ovat yhdessä tilanneet raportin. Sen toteuttivat Ilmatieteen laitos, Demos Helsinki, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ulkopoliittinen instituutti, Isaware Oy ja Reaktor Oy osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Avaruuden uuden toimintaympäristön turvallisuusulottuvuudet ja liiketoiminta (AVAUS) -hankkeen loppuraportissa esitetään, että Suomeen perustetaan avaruuden tilannekuvakeskus yhteistyössä EU-toimijoiden kanssa. 

Keskus tarvitaan, jotta Suomen viranomaiset saisivat käyttöönsä ajantasaisen ja kattavan avaruuden tilannetietoisuuden. Ajantasaista tietoa tarvittaisiin esimerkiksi Suomen aluetta mahdollisesti tarkkailevista satelliittijärjestelmistä sekä tietoa avaruussäästä ja sen välittömistä vaikutuksista yhteiskunnan toimintoihin.

Avaruusbudjettia korotettava

Avaruustoiminnan kansalliseen budjettiin raportti suosittelee pysyväisluonteista korotusta, mikä nostaisi Suomen avaruustoiminnan eurooppalaisittain vertailukelpoiselle tasolle. Kansallisella rahoituksella on merkittävä vipuvaikutus suomalaisten avaruustoimijoiden kilpailukyvylle. 

Euroopan Avaruusjärjestön ja EU:n hankkeiden lisäksi budjetilla tulisi toteuttaa kansallisia tutkimus- ja kehittämishankkeita ja innovatiivisia julkisia hankintoja kotimaisilta avaruusalan yrityksiltä.

Raportin mukaan avaruusliiketoiminnan kasvupotentiaalin realisoituminen edellyttää kasvurahoitusta. Sen houkutteleminen liiketoimintaan on Euroopan yhteinen asia. Suomen olisikin hyvä olla aktiivinen EU:ssa, jotta Eurooppa ei jäisi Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen avaruusliiketoiminnan kasvun hyödyntämisessä.

Sodankylään panostettava

Suomen on myös tärkeää rakentaa maailmanlaajuisia kumppanuuksia, jolloin pienikin toimija saa käyttöönsä laajan järjestelmän kilpailukyvyn ja jatkuvuuden. 

Raportissa suositellaan Sodankylän satelliittikeskuksen kapasiteetin merkittävää lisäystä. Keskus on keskeisin kansallinen avaruusinfrastruktuuri. Kapasiteetin lisäys tarkoittaa muun muassa lisää antenneja, laajempaa taajuusaluetta ja lisättyä valmiutta satelliittidatan nopeaan prosessointiin ja datatuotteiden jakeluun.

Arktinen alue on Suomen avaruustoiminnan kannalta keskeinen kohde. Raportin mukaan Suomen tulee sitouttaa kansainvälistä yhteisöä arktisen alueen rauhanomaiseen ja kestävään hyödyntämiseen. 

JAA