Toimistomarkkina revennyt kahtia

”Kahtiajako pääkaupunkiseudulla on syvempi kuin koskaan.”

22.05.2018
Teksti Esko Lukkari

Pääkaupunkiseudun toimistomarkkinoiden kahtiajako on levennyt viimeisen vuoden aikana. Helsingin ydinkeskustan ja muiden alueiden välinen ero tyhjien toimistotilojen määrässä on nyt ennätyssuuri.

Parhaat toimistotilat Helsingin ydinkeskustassa pystyvät nostamaan vuokria, kun taas muilla alueilla on kovat hintapaineet. Näin kertoo kansainvälisen kiinteistöasiantuntijan JLL:n pohjoismainen toimitilakatsaus, joka julkistettiin 21.5.

Pääkaupunkiseudun kaupungeista Espoossa on eniten vapaata toimistotilaa, vaikka siellä on toisaalta Keilaniemen kaltaisia haluttuja alueita. Toimistotiloista on Espoossa tyhjänä 22 prosenttia.

Vantaan ns. vacancy rate eli tyhjien tilojen prosenttiluku on 10,7 ja Helsingissä 14. Helsingin ydinkeskustassa toimistotilasta on tyhjänä vain 6,9 prosenttia.

Vuodessa ero kasvanut

Kuilu Helsingin ydinkeskustan ja muiden välillä on syventynyt syksystä 2017. Esimerkiksi Espoossa vapaata tilaa oli tuolloin 18,7 prosenttia eli yli kolme prosenttiyksikköä nykyistä vähemmän. Helsingin kantakaupungissa tyhjä tilan osuus on vähentynyt noin prosenttiyksikön.

”Toimistotilamarkkinoiden kahtiajako on syvempi kuin koskaan aiemmin”, tiivistää tiedotteessa JLL:n Suomen toimitusjohtaja Tapani Piri.

Suomen talouden vahvistuminen on lisännyt laadukkaiden toimistotilojen kysyntää. Kun yritykset kilpailevat muun muassa ICT-alan ammattilaisista, ovat hyvällä paikalla sijaitsevat toimitilat tärkeä kisaväline. Siksi niiden yhteyteen halutaan mukavuustekijöitä ja viihtyvyyttä lisääviä tiloja.

Vahva reaalitalous ja hyvä käyttäjäkysyntä nostavat vuokria ja pienentävät vajaakäyttöä. Vähemmän kiinnostavat toimistotilat eivät ole hyötyneet talouden piristymisestä.

Espoossa tyhjää roimasti

”Huomattava osa Espoon tyhjistä tiloista on hajallaan olevaa vanhaa rakennuskantaa, heikkolaatuisia tiloja kaukana joukkoliikenteestä. Modernit tilat metroradan tai rautatien varrella ovat hyvinkin haluttavia”, sanoo Piri.

Espoon vuokrataso on pysynyt lähellä Helsingin tasoa alemmasta täyttöasteesta huolimatta. Keskimääräinen neliövuokra on Espoossa 234 euroa, kun Helsingissä luku on vain kuusi euroa enemmän. Vantaa on vastaavasti kuusi euroa Espoota edullisempi. Helsingin ydinkeskustan vuokrat ovat yli 60 prosenttia Espoon keskiarvon yläpuolella.

“Pieni ero parhaissa vuokrissa kertoo siitä, että hyvälaatuinen tila hyvällä sijainnilla hinnoitellaan samaan tasoon kaikissa näissä kunnissa, ja vain Helsingin keskusta erottuu joukosta”, toteaa Piri.

Kiinteistökehitys kasvaa nopeasti

Toimistomarkkinoiden kahtiajako on vauhdittanut kiinteistökehittäjien nopeaa esiinmarssia. Uusia kansainvälisiä toimijoita tulee markkinoille ja myös kotimaiset toimijat ovat aktivoituneet.

Joustavat vuokratilat ovat nyt kysyttyjä. Asiakas on nyt kuningas, jonka toiveita kuunnellaan.

”Dynaaminen kiinteistökehitys mahdollistaa kasvun hedelmien korjaamisen. Rakennuskanta kannattaa muuttaa vastaamaan kysyntää tai purkaa ja korvata uudemmalla, sanoo Piri.

JAA