Turun telakan rekrytarve jatkuu lähivuosina
Hankinta 12.02. 08:12

Turun telakan rekrytarve jatkuu lähivuosina

Pulaa on levyseppähitsaajista, LVI- ja sähkösuunnittelijoista, projektipäälliköistä ja työnjohtajista.

12.02.2020
Teksti Esko Lukkari

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Turun telakan aluetaloudellisia vaikutuksia selvittäneen tutkimuksen mukaan työvoiman kysynnän kasvu telakalla jatkuu tulevaisuudessakin.

Turun kaupunki ja Meyer Turku Oy tilasivat syksyllä 2019 Turun yliopiston Brahea-keskukselta tutkimuksen Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudellisista vaikutuksia. Tutkimuksessa on vertailua vuonna 2017 toteutetun tutkimuksen tuloksiin.

Turun yliopisto tiedotti tuloksista 6.2.

Telakan toimittajaverkoston 57 yrityksestä kaksi kolmasosaa on tunnistanut telakan toimituksiin liittyviä osaamistarpeita, jotka liittyvät useimmiten LVI- ja sähkötekniikkaan, hitsausosaamiseen sekä projektinjohtotaitoihin.

Erikoisosaajia kysytään

Työvoimapulaa kartoittaneeseen kysymykseen vastanneista 52 yrityksestä kolme neljäosaa kertoi, että yritykset tarvitsevat lisää erikoisosaajia. Eniten pulaa vastausten perusteella on levyseppähitsaajista, LVI- ja sähkösuunnittelijoista, projektipäälliköistä ja työnjohtajista.

Ennusteiden mukaan Meyer Turun suora henkilöstömäärän kasvu jatkuu vielä lähivuosina, mutta tasaantuu sitten. Telakan ikärakenteen takia vuosittainen rekrytointien määrä pysyy ennusteiden mukaan kuitenkin korkealla tasolla. 

”Tulevaisuudessa painottuu erityisesti tarve korkeasti koulutetulle henkilökunnalle. Projektityöskentelyyn liittyvää kuormituksen vaihtelua tasapainotetaan verkostoyritysten avulla, ja niissä henkilöstömäärä tulee todennäköisesti myös kasvamaan”, Brahea-keskuksen erikoistutkija Tapio Karvonen sanoo tiedotteessa.

Meriteollisuuden erikoisosaajien tarpeeseen vastaa syksyllä 2020 Turun yliopistossa alkava kone- ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutus. Turun telakan oma laivanrakennusoppilaitos mahdollistaa myös nopean väylän alalle erikoistumiseen tarjoamalla rekry-, lisä-, täydennys- ja muuntokoulutusta sekä yksittäisiä kursseja.

Turun kaupunki ja Meyer Turku Oy tilasivat syksyllä 2019 Turun yliopiston Brahea-keskukselta tutkimuksen, jossa kartoitettiin Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudellisista vaikutuksia. Tutkimuksessa on myös vertailua edellisen, vuonna 2017 toteutetun katsauksen tuloksiin.

JAA