Tutkimus: Hankinnassa yhä vallalla
Hankinta 02.11. 12:58

Tutkimus: Hankinnassa yhä vallalla "macho"-kulttuuri

Aggressiivinen neuvottelutyyli ajaa monet kyvykkäät naiset - ja myös miehet - vaihtamaan alaa.

02.11.2018
Teksti Heli Satuli kuvat Industry Star

Hankintatoimessa on yhä vallalla miehinen kulttuuri, joka haittaa naisten etenemistä alan johtotehtäviin. Näin todetaan uudessa Access denied ? -tutkimuksessa, joka julkaistiin Journal of Purchasing and Supply Management -lehdessä. Tutkimuksen mukaan "macho"-kulttuuri on hankintatoimessa muita liiketoimintoja yleisempää.

Tutkimus listaa naisten uralla etenemisen esteeksi myös joustamattomat työolosuhteet ja erityisesti runsaan matkustustarpeen.

"Monet naisten kohtaamat esteet ovat yleisiä jokaisella liiketoiminta-alueella, mutta miehinen kulttuuri ja suuri matkustustarve erottavat hankintatoimen muista", totesi Jennifer Lawrence, yksi tutkimuksen tekijöistä.

Pehmeät ihmissuhdetaidot yhtä tärkeitä

Lawrencen mukaan "machoilu" ilmenee usein aggressiivisella viestintätyylillä, joka jo itsessään saa monet naiset vaihtamaan alaa. Aggressiivisuus on osa neuvotteluita ja neuvottelut ovat hankintatoimen ydintä. Siksi tulokset eivät ole tutkijan mukaan yllätys.

"Mutta samaan aikaan on selvää, että myös yhteistyösuhteilla on valtava rooli hankinnoissa. Tilastollisesti naiset ovat näissä pehmeissä taidoissa parempia, joten kun suljemme naiset pois johtavista tehtävistä, emme saavuta tasapainoista lähestymistapaa", tutkija huomautti.

Lawrencen mukaan sekä tutkimuksessa haastatellut miehet että naiset sanoivat tunnistavansa tämän kulttuurin olemassaolon. Lisätutkimuksia tarvitaan selvittämään, tuleeko hankinnan kulttuurista miehisempi, mitä ylemmäs johtoportaassa mennään vai onko kulttuuri sama hankinnan joka portaalla. Tutkimuksessa havaittiin myös, että jotkut naiset kokivat hankintatoimen olevan edelleen "miesten klubi".

"Päätökset tehdään siellä [klubissa], eikä päätöksenteko ollut vastaajan tyylin mukaista. Se ei perustunut yhteistyöhön, jota vastaajamme pitivät parempana ja nykyaikaisempana", selittää Lawrence.

Tutkijan mukaan myös monet miespuoliset vastaajat kokivat tilanteen ongelmalliseksi. Lawrence kuitenkin huomautti, että on tiettyjä teollisuudenaloja, joissa kulttuuri on miehisempi ja voi olla, että aggressiivinen neuvottelutyyli toimii paremmin näillä aloilla.

"Meidän on otettava opiksi niiden yritysten hankintatoimesta, jotka toimivat hyvin", tutkija summaa.

JAA