Päämainos
Tutkimuksen mukaan 69 prosentilla kunnista on hankintoja ohjaava strategia tai ohjelma.
Hankinta 11.02. 15:25

Tutkimuksen mukaan 69 prosentilla kunnista on hankintoja ohjaava strategia tai ohjelma.

Tutkimus: Kuntapäättäjät ja yritykset näkevät kuntahankinnoissa mahdollisuuden valita työtä Suomeen

Vastaajien mukaan etenkin pienemmissä kunnissa tarvitaan vielä lisätietoa hankintalain soveltamisesta.

11.02.2021
Teksti Osto&Logistiikka

Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksesta selviää, että yhä useammalla kunnalla on hankintoja ohjaava strategia tai ohjelma. Monet kunnat ovat lisäksi kirjanneet, että ne pyrkivät valitsemaan hankinnoissaan paikallisia tai kotimaisia tuottajia.

Suomalaisen Työn Liitto tiedotti tukimuksesta 11.2.

Tiedotteen mukaan kuntien hankintapäätökset eivät aina tue paikallista tai suomalaista valintaa, tai ainakaan yrittäjät eivät varauksetta tunnista kuntien keinoja siihen, vaikka monissa asioissa toimijoiden näkemykset ovat lähentyneet toisiaan.

Reilusti yli puolet, eli 57 prosenttia päättäjistä huomioi mielestään paikalliset toimijat ja pyrkii tietoisesti ohjaamaan hankintoja niille hankintalain puitteissa. Nämä kuntapäättäjät myös näkevät, että hankinnoissa on paikallisia tarjoajia helpottavia kriteerejä. Vaikka näin kerrotaan, silti vain vajaa neljännes, eli 23 prosenttia yritysten edustajista kokee asian samoin.

Kyky soveltaa hankintalakia lisääntynyt

Kuntien päättäjät ja yritysten edustavat ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että kyky soveltaa hankintalakia on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Suuri osa, 81 prosenttia päättäjistä, on kuitenkin vähintään jokseenkin samaa mieltä siitä, että varsinkin pienemmissä kunnissa tarvitaan vielä lisätietoa hankintalain soveltamisesta. 

”Toisin kuin monesti perustellaan, hankintalaki ei ole este suomalaisuuden, paikallisuuden ja vastuullisuuden huomioimiseen kuntien hankinnoissa. Sen puitteissa julkinen sektori voi ostaa työtä Suomeen ja painottaa vastuullisia valintoja työllisyyden ja yrittäjyyden puolesta. Nyt jos koskaan se on ensiarvoisen tärkeää, kun koronatilanne jatkuu ja huoli kotimaisten yritysten tilanteesta on akuutti. Näinä aikoina on erityisen vastuullista tehdä kotimaisia hankintoja, sillä valintamme kannattelevat yrityksiä ja työllisyyttä, mikä vaikuttaa myös kuntiin”, kertoo tiedotteessa Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan ja Finnish Consulting Group FCG:n toteuttamaan päättäjäkyselyyn, joka toteutettiin lokakuussa 2020. Siihen vastasi 327 viranhaltijaa ja luottamushenkilöä. Lisäksi kyselyyn vastasi 22 kuntayhtymää ja yrityskyselyyn 147 yritystä. 

JAA