Uusi urakkamalli lisännyt kilpailua

Maanteiden hoidon markkinoille on tullut uusia urakoitsijoita ja se on laskenut hintoja.

17.02.2020
Teksti Esko Lukkari

Väylä on tyytyväinen uuteen viime vuonna käyttöön otettuun hoitourakkamalliin. Allianssityyppinen urakkamalli on tuottanut lisää tarjouksia ja kilpailu toimii. 

Väylä kilpailutti ELY-keskusten kanssa vuodenvaihteessa 13 maanteiden hoitourakkaa uudella urakkamallilla ja sai aiempaa enemmän tarjouksia.

Maanteiden hoito jaetaan Suomessa 79:ään hoitourakkaan, jotka kilpailutetaan viiden vuoden välein. Vuodenvaihteessa näistä urakoista kilpailutettiin 13 kappaletta. Mukana olivat muun muassa Mäntsälän, Porvoon, Kotkan, Lapuan ja Sodankylän hoitourakat.

Väylä tiedotti asiasta 11.2.

Verrattuna vuoden 2019 kilpailutuksiin, markkinoilla oli enemmän kiinnostusta. Maanteiden hoitourakoihin kuuluvat esimerkiksi lumen auraus, liukkaudentorjunta, päällystevaurioiden paikkaukset ja viherhoito.

"Hyväksyttyjä tarjouksia tuli pyöristettynä kolme jokaista hoitourakkaa kohden, kun viime vuonna saimme noin kaksi tarjousta hoitourakkaa kohden", sanoo tiedotteessa teiden kunnossapidon asiantuntija Otto Kärki Väylästä.

Aivan uusia toimijoitakin

Suurempi tarjousmäärä osoittaa, että maanteiden hoito ja uusittu urakkamalli kiinnostavat markkinoilla.

Kilpailutuksiin osallistui myös sellaisia yrityksiä, joilla ei ole aikaisemmin ollut maanteiden hoidon urakkasopimuksia. Näistä kaksi yritystä voittivat urakoita. Kilpailutetut hoitourakat alkavat 1.10.2020.

"Olemme erittäin tyytyväisiä, että myös uudet toimijat olivat kiinnostuneita hoitourakoista", toteaa Kärki.

Nyt kilpailutetuissa maanteiden hoitourakoissa noudatetaan uutta urakkamallia, joka otettiin käyttöön 2019 alkaneissa urakoissa. Uudessa urakkamallissa korostuu tilaajan ja urakoitsijan yhteistyö sekä tienkäyttäjille saatava hyöty. Tienkäyttäjille hyöty näkyy esimerkiksi parempana hoitotoimenpiteiden kohdistuksena ja ajoituksena. Myös toimenpideajat vähäliikenteisillä teillä lyhentyvät.

"Ilmastonmuutoksen myötä sää- ja keliolot vaihtelevat paljon. Uusi urakkamalli on joustavampi ja mahdollistaa paremmin reagoinnin kelin mukaan. Myös riskinjako on oikeudenmukaisempaa, mikä on varmasti houkutellut mukaan uusia toimijoita", sanoo Väylän kunnossapito-osaston johtaja Magnus Nygård.

JAA