Päämainos

Valtiolle kaksi akkujen kemikaalitehdasta

Satojen miljoonien eurojen tehdashankkeet sijoittuvat joko Vaasa-Kokkolan tai Hamina-Kotkan seutukunnille.

09.01.2020
Teksti Esko Lukkari

Valtio-omisteinen Suomen Malmijalostus suunnittelee kahta litiumakkumateriaaleja valmistavaa tehdasta. Sijaintivaihtoehtoina ovat Kokkola, Vaasa, Kotka ja Hamina. Kyse olisi jopa muutaman sadan miljoonan euron investoinneista.

Litiumakkujen kysyntä kasvaa vauhdilla. Eurooppalaiset autonvalmistajat ovat ilmoittaneet tuovansa tänä vuonna markkinoille yli 80 uutta sähköautomallia.

Valtion omistama Suomen Malmijalostus Oy aikoo avata kaksi uutta litiumakkujen materiaaleja valmistavaa tehdasta Suomeen. Vaihtoehtoina on neljä tehdaspaikkakuntaa. 

Litiumioniakkujen keskeistä komponenttia valmistava prekursoritehdas tulisi suunnitelmien Ylen verkkosivujen 3.1. julkaiseman uutisen mukaan joko Kokkolaan, Vaasaan, Kotkaan tai Haminaan. Tehtaasta syntyvää raaka-ainetta hyödynnettäisiin varsinaisessa katodiaktiivimateriaalitehtaassa, jota suunnitellaan joko Vaasaan tai Kotkaan.

YVA alkamassa

Ympäristövaikutusten arviointi eli YVA-prosessi käynnistetään neljällä paikkakunnalla tänä keväänä. 

”Aloitamme YVAn valmistelun hyvissä ajoin, jotta pystymme löytämään parhaimman paikan, jossa tällaista tuotantoa voidaan tehdä. Litiumakkumarkkina on vahvassa kasvussa ja haluamme valmistautua mahdollisimman nopeaan etenemiseen, jos teemme tehtaista positiivisen päätöksen”, sanoo Ylen haastattelema Malmijalostuksen akkuarvoketjun johtaja Vesa Koivisto

Suomen Malmijalostus on käynyt viime keväänä läpi 12 paikkakuntaa, jotka olisivat olleet mahdollisia tehtaiden sijoituspaikkoja. 

Kyse isoista investoinneista 

Tehdasinvestointien arvoa ei vielä tarkkaan tiedetä, mutta suuruusluokkana puhutaan muutaman sadan miljoonan euron investoinneista. Suoria työpaikkoja kumpaakin tehtaaseen tulisi muutama sata. 

”Välillisiä työpaikkoja tulee vielä huomattavasti enemmän, ja rakennusaikana tehtaat työllistävät rakennusalaa”, Koivisto sanoo. 

Kaivosyhtiö Keliberillä on suunnitteilla Kokkolaan oma kemiantehdashanke, jossa se jalostaisi Keski-Pohjanmaalta louhimaansa litiummalmia. Akkumateriaaleja valmistaa Kokkolassa myös belgialainen Umicore. Umicore osti joulukuussa Freeport Cobaltin kobolttrikastamon Kokkolassa. Belgialaiset perustelivat kauppaa sillä, että Kokkolan laitoksesta tulee tärkeä osa akkumateriaalien arvoketjua.

Hankkeet eivät kuulemma kilpaile Suomen Malmijalostuksen mahdollisten tehtaiden kanssa.

”Päinvastoin ne tukevat toisiaan. Nyt Kokkolassa tehdään kobolttisulfaattia, joka voisi toimia raaka-aineena tähän meidän prekursorilaitokseen. Lisäksi Keliberin suunnittelema litiumjalostamo Kokkolaan tulisi tuottamaan litiumhydroksidia, joka toimisi raaka-aineena tähän varsinaiseen katodiaktiivimateriaalilaitokseen. Nämä uudet laitokset tulisivat siis jatkojalostamaan jo Kokkolassa tehtäviä tuotteita”, Koivisto sanoo.

Suomen Malmijalostus on valtion omistama yhtiö, mutta sen on tarkoitus olla jatkossa vain osaomistajana tehtaissa.

”Autoteollisuus on keskeisimpiä akkujen loppukäyttäjiä, ja nyt autonvalmistajat Euroopassa ovat ilmoittaneet, että ne tuovat tänä vuonna markkinoille yli 80 uutta sähköautomallia. Akkujen kysyntä kasvaa vauhdilla, ja tähän tarvitaan näitä materiaaleja”, Koivisto sanoo.

JAA