Päämainos
Väylävirasto uusii tai poistaa 300 tasoristeystä
Hankinta 17.06. 08:31

Väylävirasto uusii tai poistaa 300 tasoristeystä

Vuonna 2018 alkanut tasoristeysohjelma päättyy vuoden 2021 loppuun mennessä.

17.06.2020
Teksti Esko Lukkari

Ensi vuonna päättyvässä LVM:n tasoristeysohjelmassa Väylävirasto poistaa 177 ja parantaa 129 tasoristeystä. Ohjelma käynnistettiin vuonna 2018. Silti Suomeen jää yhtä tasoristeyksiä.

Tasoristeysturvallisuutta lisätään ohjelman aikana kolmessasadassa kohteessa ympäri Suomea Alkuperäissuunnitelmissa oli vain 65 tasoristeyksen uusiminen.

Vaikka nyt käynnissä olevat työt parantavat tilannetta huomattavasti, Suomessa on vielä tämänkin ohjelman jälkeen 2550 tasoristeystä.

Väylävirasto tiedotti hankkeesta 11.6.

Vuosien työ vielä edessä

"Kun jollakin osuudella on tähän saakka ollut neljä tasoristeystä, kiertoteitä rakentamalla olemme pystyneet lakkauttamaan niistä kolme ja kehittämään lisäksi jäljelle jääneen tasoristeyksen turvallisuutta", Väyläviraston liikenneturvallisuusasiantuntija Jarmo Koistinen sanoo tiedotteessa.

"Työsarkaa riittää vielä vuosiksi”, hän korostaa.

Suurimmat käynnissä olevat hankkeet ovat Lahti-Heinola- ja Tampere-Pori –rataosilla. Tasoristeyshankkeista Lahti-Heinola on turvalaitteiltaan merkittävin. Alueelle on hankkeen jälkeen 29 uutta tai uusittua tasoristeyksen turvalaitetta.

"Valitettavasti tällä rataosalla emme ole pystyneet vähentämään tasoristeyksien määrää, sillä paikoitellen tiet ja rata kulkevat lähellä toisiaan ja vieläpä hyvin lähellä asutusta, joten kiertoteitä ei ole voitu rakentaa. Lisäämällä viimeisintä tekniikkaa tasoristeyksiin, turvallisuutta saadaan kuitenkin kohennettua", Koistinen sanoo. 

40 miljoonan projekti

Toinen merkittävä hanke on alkamassa rataosalla Tampere-Pori. Tällä 40 miljoonan euron projektilla lisätään lähellä asuvien ja liikkuvien mahdollisuuksia ylittää rata turvallisemmin, kun nykyiset tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyin tai varustellaan turvalaittein sekä parannetaan muilla tavoin turvallisiksi.

Kaikki investointi- ja kunnossapitohankkeet tulevat näkymään tulevina vuosina onnettomuusmäärien vähenemisenä.

"Sitä mukaa, kun tasoristeysten määrää on saatu vähennettyä, myös onnettomuuksien määrät ovat vähentyneet", Koistinen iloitsee.

"Mikään meidän tekemämme työ ei kuitenkaan poista tasoristeyksen käyttäjän velvollisuutta olla valppaana, kun hän ylittää rataa autolla tai muilla keinoin", Koistinen muistuttaa.

JAA

LUETUIMMAT