Velho kokoaa yhteen väyläverkkohankkeet

Väylävirasto saa Velhosta rungon koko laajan väyläverkkonsa tiedonhallinnalle.

15.01.2020
Teksti Esko Lukkari

Väylävirasto kokoaa väyläverkkojen tiedonhallinnan yhteen digitaalisella Velho-hankkeella. Velhosta tulee tiestötietojärjestelmä (nykyinen tierekisteri) sekä kaikkien väylämuotojen suunnitelma- ja toteumatietovarasto. Se muodostaa rungon Väylän väyläverkkojen tiedonhallinnalle.

Väylien elinkaaren eri vaiheet digitalisoituvat - esimerkkeinä tietomallipohjainen väyläsuunnittelu, rakentamisen koneohjaus ja toteumatietojen keräys. Samoin väyliin liittyviä kuntotietoja pystytään tuottamaan yhä monipuolisemmin ja reaaliaikaisemmin.

Väylävirasto tiedotti hankkeesta 10.1.

Velhon ensimmäinen versio julkaistiin keväällä 2019, josta lähtien järjestelmässä on ollut perustiedot kaikista Väylän ja ELY-keskusten hankkeista. Vuoden 2020 aikana Velhon käyttöönotto laajenee aineistojen ja tiestötietojen hallintaan sekä avautuu myös palveluntuottajien käyttöön.

Käyttäjälle Velho näkyy helppokäyttöisenä käyttöliittymänä ja modernina verkkopalveluna. Velhosta löytyy projekteissa tuotettu julkinen tieto: muun muassa suunnitelmiin liittyvät dokumentit, tietomalliaineistot, kartta-aineistot, mittausdatat ja valokuvat. 

Näytölle luettavaksi

Velhon tavoitteena on kerätä yhteen paikkaan kaikki elinkaaren eri vaiheissa luovutettava suunnitelma- ja toteumatieto yhtenäisin metatiedoin ja luokitteluin. Tämä mahdollistaa paljon uutta. Tulevaisuudessa esimerkiksi rakentamisen luovutusaineistosta tarvittavat tiedot siirtyvät automaattisesti tieverkon tiestötiedoiksi.

Velhon BIM-työkalu helpottaa inframallien tarkastelua ja tuo tietomallit hyödynnettäväksi kaikille jokapäiväiseen käyttöön. Velhoon tallennetut tietomallit saa avattua näytölle katseltavaksi yhtä näppärästi kuin pdf-tiedostot vaikka kesämökin laiturilla.

Tiestötietovarasto kasvaa Velhossa asteittain. Alkuun suurimmat kehityspanokset on kohdennettu tietosisällön laajentamiseen. 

JAA