Päämainos

Verohallinto kerää maahantuonnin alvit

Vuoden alussa voimaan astuva muutos koskee Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välistä tuontia.

03.11.2017
Teksti Esko Lukkari

Verohallinto vastaa 1.1.2018 lähtien maahantuonnin arvonlisäveron kantamisesta arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen maahantuojien tuonneista. Maahantuojien täytyy itse ilmoittaa maahantuonnin arvonlisävero Verohallinnolle.  

Veroilmoituksia (lomake 118As) ei enää jätetä Tullille Manner-Suomesta Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta Manner-Suomeen tapahtuvista maahantuonneista eikä ALA-järjestelmään tehdä yhteenvetoilmoituksia.

Muut maahantuojat ilmoittavat ja maksavat arvonlisäveron Tullille, kuten ennenkin. Näitä ovat yksityishenkilöt ja sellaiset arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt henkilöt, joiden maahantuonti ei liity heidän liiketoimintaan. 

Velvollisuus esittää tavarat tulliviranomaiselle ja velvollisuus tullata tavara säilyy verorajalla, jos Ahvenanmaalta tuodaan tavaroita tai sinne lähetetään tavaroita. Tämä koskee yrityksiä, yksityishenkilöitä ja kaikkia muitakin tahoja, jotka kuljettavat tavaroita ja toimivat maahantuojina tai viejinä. 

Tulli-ilmoitus voidaan antaa tuonnista ja viennistä samanaikaisesti, ja sen avulla voidaan esittää tavarat rajalla tulliviranomaiselle. Tulli-ilmoituksena voi käyttää joko kuljetusasiakirjaa tai kauppalaskua. Sen tulee sisältää tulliviranomaisen vaatimat tiedot.

Verohallinto tiedottaa myöhemmin tarkemmin tulli-ilmoituksen tietosisällöstä ja tavasta, jolla se annetaan tulliviranomaisille. 

Ei uutta verorajanumeroa 

Henkilö voi maahantuonnissa edustaa ns. välillisenä edustajana yksityishenkilöä tai muuta sellaista henkilöä, jota ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Silloin hän vastaa itse maahantuonnin arvonlisäveron maksamisesta. Jos välillisellä edustajalla on verorajanumero, hän voi antaa veroilmoituksen, tehdä ALA-järjestelmään yhteenvetoilmoituksen ja maksaa maahantuonnin arvonlisäveron yhden kuukauden maahantuontien osalta samalla tavalla kuin nyt.  

Nykyisten asiakkaiden, joilla on jo verorajanumero, ei tarvitse hankkia uutta verorajanumeroa voidakseen toimia välillisenä edustajana, joka ilmoittaa jälkikäteen maahantuonnin arvonlisäverosta. Jos asiakkaalla on verorajanumero, hänen täytyy ilmoittaa maahantuonnin arvonlisäverosta viimeistään tullausta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä. 

Verohallinnolle tapahtuva ilmoittaminen alkaa käytännössä vuoden 2018 maaliskuussa, jolloin ilmoitetaan vuoden ensimmäisen kuukauden maahantuonnin arvonlisävero. Vuoden 2017 tullauksista ja maahantuonnin arvonlisäveroa koskevista muutoksista annetaan verotustiedot Tullille.

JAA