Päämainos

Vt 12:n rakentaminen alkoi

Destia on aloittanut Valtatie 12:n parantamistyöt puuston poistolla ja varsinaiset tietyöt käynnistyvät kesäkuun alussa.

09.05.2018
Teksti Esko Lukkari

Kymenlaaksossa sijaitsevan Tillola-Keltti-välin rakentaminen maksaa 17 miljoonaa euroa.

Liikennevirasto tiedotti asiasta 8.5.

 ”Tarkoitus on, että tietyöt liittymineen saadaan valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä”, sanoo projektipäällikkö Jetro Matilainen Liikennevirastosta.

 Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeessa parannetaan valtatieosuuden liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen sujuvuutta noin viiden kilometrin matkalla.

 ”Tieosuudelle rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus ja sen rinnalle tehdään uusi päällystetty rinnakkaistie. Rinnakkaistien tarkoituksena on varautua häiriötilanteisiin ja parantaa liikenneturvallisuutta. Lisäksi liikenne voidaan ohjata sitä pitkin, jos valtatiellä tapahtuu onnettomuus”, Matilainen sanoo.

IItin Tillolaan, KymiRing-keskuksen kohdalle tehdään eritasoliittymä. Parannettavat liikenneyhteydet sujuvoittavat suurten yleisötapahtumien turvallista liikennöintiä alueella. Kouvolan Keltin eritasoliittymän sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan muun muassa rakentamalla uudet, nykyaikaiset rampit.

Valtatien Iitin Tillolan ja Kouvolan Keltin välisellä osuudella on paljon teollisuutta ja tieosuus toimii Lahden ja Kouvolan kaupunkiseutujen työmatkaliikenteen yhteystienä ja sitä pitkin kulkee päivittäin 7 000–8 000 ajoneuvoa. Liikenteestä raskaan liikenteen osuus on huomattavan suuri.  

JAA