Päämainos
VTT auditoi Helsingin Sataman ohjelman
Hankinta 15.06. 07:40

VTT auditoi Helsingin Sataman ohjelman

”Sataman hiilineutraaliuteen tähtäävä toimenpideohjelma on luotettava ja toteuttamiskelpoinen”.

15.06.2020
Teksti Esko Lukkari

VTT on auditoinut Helsingin Sataman Hiilineutraali satama 2035 -toimenpideohjelman ja pitää kokonaisuutta perusteltuna ja toteuttamiskelpoisena. Ohjelma on yksityiskohtainen läpinäkyvä ja päivitettävissä. 

Helsingin Sataman tavoitteena on oman toiminnan 100 prosenttinen hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Avainasemassa ovat energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttö. 

Helsingin Satama tiedotti asiasta 5.6.

Hiilineutraaliksi vuonna 2035

Hiilineutraali Satama 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteillä satama-alueen päästöjen arvioidaan laskevan 32 prosenttia verrattuna vuoteen 2015, ja Helsingin Satama Oy:n saavuttavan 100 prosenttisen hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä.

Satama arvioitti ohjelman puolueettomalla taholla ja auditoijaksi valittiin VTT, jonka asiantuntijat arvioivat ohjelman tutkimuskirjallisuudessa esiintyvien referenssikohteiden ja vertailukelpoisen yleisen kehityksen valossa. Toimenpideohjelman arvioitavuus ja luotettavuus käytiin läpi laadullisella asteikolla. 

” VTT:n auditointi vahvisti omaa käsitystämme investointien tarpeellisuudesta ja niiden hyödyistä”, sanoo tiedotteessa Andreas Slotte, Helsingin Sataman kestävän kehityksen päällikkö.

 ”Seuraavaksi päivitämme ohjelmaa auditoinnin tulosten perusteella: esimerkiksi avaamme CO2 rajausta yksityiskohtaisemmin ja tuomme paremmin esille säätilan vaikutukset lämmitykseen ja sähkönkulutukseen”, hän sanoo.

JAA