Päämainos

VTT kilpailuttaa kumppania kvanttitietokonehankintaan

Koneen halutaan soveltuvan materiaalien suunnitteluun ja uusien materiaalien kehittämiseen.

26.06.2024
Teksti Esko Lukkari

VTT etsii innovaatiokumppania skaalaamaan seuraavaa kvanttitietokonetta kohti kolmeasataa kubittia. Hankinnalla tavoitellaan Suomen aseman vahvistamista kvanttiteknologioiden johtavana kehittäjänä. 

Tavoitteena on, että kone soveltuu muiden sovellusalueiden lisäksi erityisen hyvin materiaalien suunnitteluun ja uusien materiaalien kehittämiseen.

Suomi on tehnyt päätöksiä kvanttiteknologian kehittämisestä ja sitoutunut rahoittamaan hankinnan, jolla tähdätään kohti 300 kubitin kvanttitietokonetta. VTT on kehittänyt yhdessä nykyisen innovaatiokumppanin kanssa 5- ja 20-kubittiset kvanttitietokoneet. 

Yhteistyön kolmas, 50 kubitin kvanttitietokone, julkaistaan vuoden 2024 aikana. Nyt avattava julkinen kilpailutus kattaa yhteiskehityksen kohti suurempia kubittimääriä tulevan innovaatiokumppanin kanssa.

VTT tiedotti asiasta 18.6.

KPMG kumppanina kilpailutuksessa

VTT toteuttaa kilpailutuksen KPMG:n tuella. Osallistumishakemukset tulee jättää 2.8 mennessä. Kilpailutuksessa on monta vaihetta, ja tavoitteena on valita toimittaja vuoden 2025 alkupuolella.

Suomi ei voi kilpailla rahallisilla panostuksilla maailman suurvaltoja vastaan, joten hankinnan yhteydessä tutkitaan, voiko kvanttitietokonetta optimoida kattavan sovelluskentän lisäksi johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen.

”VTT:llä on osaamista tietokoneavusteisessa materiaalien suunnittelussa, jonka avulla voidaan nopeuttaa monen teknologian kehitysaikoja. Haemme innovaatiokumppania, jonka kanssa lähdemme tutkimaan mahdollisuutta optimoida kvanttitietokonetta nimenomaan materiaalimallinnusta varten. Erikoistuminen edistää teknologisia innovaatioita ja luo laajasti uusia mahdollisuuksia kotimaiselle teollisuudelle liittyen esimerkiksi kemian alan sovelluksiin ja biopohjaisiin innovaatioihin”, sanoo tiedotteessa VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

Hankinta on rajattu suprajohtaviin kvanttikoneisiin. Teknologia vastaa parhaiten VTT:n tavoitteisiin, ja se tukee jo ennestään VTT:n vahvaa ja monipuolista osaamista suprajohtavan teknologian kehittämisessä. Alalla on useita kyseiseen teknologiaan keskittyviä kvanttitietokonevalmistajia, mikä mahdollistaa kilpailutuksen toteutumisen. 

Vauhtia kvanttilaskennan soveltamiseen

Kvanttitietokoneiden laskentatehon on ennustettu hyödyttävän ensimmäisten joukossa etenkin materiaalitutkimusta, synteettisen biologian tutkimusta, lääketeollisuutta ja rahoitusalaa. Esimerkiksi erilaiset optimointiongelmat laajasti eri teollisuudenaloilla voivat soveltua kvanttilaskennan avulla ratkaistavaksi.

Tulevalta kumppanilta edellytetään hankinnan yhteydessä väliaikaista laskentapalvelua, jotta VTT ja sen kotimaiset kumppanit voivat aloittaa kvanttilaskennan soveltamisen välittömästi kehitysprojektin käynnistyttyä.

JAA