Päämainos
VTV: Valtiolla on ostettu pitkäkestoisia palveluita myös hankintalain vastaisesti suorahankinnoin
Hankinta 25.09. 14:20

VTV: Valtiolla on ostettu pitkäkestoisia palveluita myös hankintalain vastaisesti suorahankinnoin

Tarkastusvirasto muistuttaa, että vähäinen kilpailu on riski valtion pitkäkestoisissa palveluhankinnoissa.

25.09.2023
Teksti Ilmari Tuomivaara

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) tarkasti valtion palveluhankintoja, joita on tilattu pitkän aikaa samoilta palvelutuottajilta. Pitkäaikainen suhde saman toimittajan kanssa voi syntyä esimerkiksi pitkäaikaisen palvelusopimuksen kautta tai siten, että palvelu kilpailutetaan säännöllisesti ja sama toimittaja voittaa kilpailutuksen.

”Valtio käyttää merkittävästi varoja palveluiden hankintoihin ja useilla viranomaisilla on pitkiä toimittajasuhteita. Pitkissä toimittajasuhteissa esimerkiksi sopimusmuutokset voivat johtaa siihen, että hankinta ei ole enää hankintalain mukainen. Pitkäkestoisiin palveluhankintoihin on kiinnitettävä huomiota laajempana ilmiönä ja varmistettava, että ne on toteutettu lainmukaisesti ja taloudellisesti sekä hallinnoitu asianmukaisesti”, VTV:n tarkastuspäällikkö Lassi Perkinen sanoo.

VTV tiedotti aiheesta 25.9.

VTV tarkasti kuudessa valtion hankintayksikössä yhteensä 14 pitkäkestoista hankintaa

Tarkastuksen piiriin sisältyi neljässä tapauksessa suorahankintoja, jotka VTV:n mukaan olisi pitänyt kilpailuttaa. Kolme taloudellisesti merkittävintä hankintalain vastaista tapausta löytyi Maahanmuuttovirastosta. Lisäksi yksi hankintalainvastainen suorahankinta löytyi KEHA-keskuksesta (ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus).

Maahanmuuttovirasto on toteuttanut suurta tietojärjestelmän hankintaa mittavin suorahankinnoin kilpailutettuaan sen alun perin vuonna 2006. VTV:n mukaan UMA- järjestelmähankinta olisi pitänyt kilpailuttaa uudelleen jo yli kymmenen vuotta sitten, kun hankintakokonaisuutta laajennettiin merkittävästi. Lisäksi kaksi vastaanottokeskustoiminnan hankintaa on osin toteutettu hankintalainsäädännön vastaisin suorahankinnoin.

"Hankintalaissa säädetyt edellytykset suorahankinnalle ovat tyhjentäviä. Suorahankinta on poikkeus yleiseen ja avoimeen kilpailuttamisvelvoitteeseen, joten viranomaisen on tarkasti varmistettava sen lainmukaisuus”, VTV:n johtava lainsäädäntöasiantuntija Matti Vedenkannas sanoo tiedotteessa.

Pitkäaikaisten sopimussuhteiden riskinä on, että valtion asema palvelun ostajana heikkenee ja palvelun hinta nousee korkeaksi. VTV:n tarkastamissa kohteissa näin ei silti juurikaan ollut käynyt.

Pitkästä sopimussuhteesta voi toisaalta olla hyötyäkin. Hankinta saattaa edellyttää suuria investointeja, kun kyse on esimerkiksi tietojärjestelmähankinnoista tai jäänmurto- tai lauttaliikenteestä. Myös palveluiden konseptointi, kehittäminen ja testaus voivat edellyttää pitkää sopimussuhdetta.

VTV näkee yleisenä hankintojen riskitekijänä vähäisen kilpailun. Näin oli useimmissa tarkastetuissa pitkäkestoisissa hankinnoissa. Hankintayksikkö oli usein saanut vain yhden tai kaksi tarjousta, yksittäisiä hankintoja ei ollut kilpailutettu lainkaan ja joissain tapauksissa kilpailutetun kauden jatkoksi tehtiin lukuisia suorahankintoja.

JAA