Yara kerää lämmön entistä tarkemmin

Siilinjärvi saa jo kaiken kaukolämpöverkkonsa energian tehtaan prosessilämmön talteenotosta.

04.10.2019
Teksti Esko Lukkari

Yara tehostaa Siilinjärven tehtaittensa prosessilämmön talteenottoa niin, että Siilinjärvi saa kaiken kaukolämpönsä tehtaalta.

Yara on aiemmin toimittanut noin 80 prosenttia Siilinjärven kaukolämpöverkon energiasta, ja lähivuosina tavoitteena on kattaa verkon koko lämmitystarve. Yara uudistaa rikkihappotehtaansa prosesseja ja lämpö voidaan ottaa entistä tehokkaammin talteen. 

Yara tiedotti asiasta 2.10.

Yara ja sen yhteistyökumppani energia- ja vesiyhtiö Adven huolehtivat energian talteenotosta ja lämmöntoimituksesta. Kaukolämmön energiantuotanto on hiilidioksidivapaata.  

”Energian kierrättämistä ja hyödyntämistä kaukolämmössä tehdään Suomessa jonkin verran, mutta on poikkeuksellista, että lähes kaikki verkkoon tarvittava energia tulee teollisuuden sivuvirroista”, sanoo tiedotteessa Advenin asiakkuusjohtaja Heikki Aarrejoki.

”Olemme pitkään kehittäneet ratkaisuja, joilla voimme vähentää tuotantolaitoksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja tämä on esimerkki konkreettisista toimista”, Yara Siilinjärven tehtaanjohtaja Mika Perälä sanoo.

Pyriitti ja rikki lämpölähteinä 

Yaralla rikkihapon valmistuksessa poltetaan Pyhäsalmelta louhittua pyriittiä ja öljynjalostamon sivutuotteena syntyvää rikkiä. Polttoprosessissa syntyy höyryä, josta osasta tehdään sähköä ja osasta kaukolämpöä. Energia tulee kaukolämpöverkkoon tehtaan tuotannon sivutuotteena.

”Tulevaisuuden suunnitelmissa on kehittää prosessienergian talteenottoa edelleen, jolloin myös kaukolämpöverkkoa voi laajentaa”, Perälä sanoo.

Yaran Siilinjärven toimipaikalla on kaivoksen rikastamon lisäksi neljä eri tuotantolaitosta – lannoitetehdas, fosforihappotehdas, typpihappotehdas ja rikkihappotehdas. Tehtailla valmistuu lannoitteita maatalouteen, fosforihappoa lannoite- ja rehuteollisuuteen sekä rikkihappoa ja typpihappoa lannoitteiden raaka-aineiksi. Lisäksi tehtailla tuotetaan ammoniumnitraattiliuosta louhosräjähteiden raaka-aineeksi

JAA