Päämainos
Yhteiset pelisäännöt helpottavat IT-hankintoja
Hankinta 07.02. 09:15

Yhteiset pelisäännöt helpottavat IT-hankintoja

Minkälaisiin asioihin IT-hankintojen sopimuksissa kannattaa kiinnittää erityishuomio, Keskuskauppakamarin lakimies Minna Aalto-Setälä?

07.02.2022
Teksti Ilmari Tuomivaara

"Pienissäkin IT-hankinnoissa kannattaa aina huomioida nimenomaan IT-alalle erityisiä seikkoja, kuten esimerkiksi immateriaalioikeudelliset ja datan käyttöön liittyvät kysymykset, tietoturva ja henkilötietojen käsittely.

Tätä varten IT-alalle on luotu alan yleiset sopimusehdot, jotka helpottavat IT-hankinnoista sopimista niin palveluntarjoajan kuin ostajan näkökulmasta. Yleisesti käytössä olevista ehdoista hyötyvät erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, joilla ei ole omia juristeja sopimuksia tekemässä. IT2022-ehtojen avulla on helppo kiinnittää huomio olennaisiin kohtiin ja säästää merkittävästi aikaa ja juristipalkkioita."

Mitä uutta IT-ehtojen uusin päivitys, IT2022, sisältää?

"Datan käyttö on lisääntynyt paljon ja se on erittäin tärkeässä asemassa liike-elämässä. Olemme siksi nyt valmistelleet kokonaan uudet erityisehdot koskien tiedon hyödyntämistä ja datan käyttöä. Erityisehdot soveltuvat esimerkiksi sellaiseen yhteistyöhön, jossa tietojärjestelmän avulla syntyy suuria määriä dataa ja osapuolet haluavat mahdollistaa tällaisen datan hyödyntämisen molempien osapuolten toimesta.

Tämän lisäksi IT2022-ehtoihin on valmisteltu uusi sopimusmalli koskien pientoimituksia. Lisäksi olemme käyneet läpi koko ehtokokonaisuuden ja tehneet siihen tarvittavia päivityksiä.

Ehtoja pyritään uudistamaan noin kolmen vuoden välein, jotta voidaan taata niiden ajantasaisuus. Edellisen kerran IT-ehtoja uudistettiin keväällä 2018, kun EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR tuli voimaan.

Alan toimijat ovat olleet hyvin tyytyväisiä siihen, että IT-hankintojen tueksi on olemassa yleiset sopimusehdot, joita pidetään jatkuvasti ajantasaisina."

Ketkä ovat IT-ehtojen taustalla?

"IT-sopimusehtojen taustalla ovat Keskuskauppakamari, Ohjelmisto- ja e-business ry, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Teknologiateollisuus ry ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry. Ehtojen valmistelutyöhön ovat osallistuneet IT-oikeuden kokeneet asiantuntijat, joilla on pitkä kokemus alan sopimuksista."

AVAINSANAT

IT2022-ehdot

JAA