Espoo kokeilee ekoasfalttia
Kuljetukset 07.09. 14:21

Espoo kokeilee ekoasfalttia

Espoossa kokeillaan uusia keinoja vähentää asfaltoinnista aiheutuvia ympäristöpäästöjä. Seuraavaksi asfalttiin tulee älyä.

07.09.2017
Teksti Marika Javanainen kuvat Espoon kaupunki

Latokaskessa kokeiltava NCC Green Asphalt -massa valmistetaan matalammassa lämpötilassa kuin perinteinen asfalttimassa. Valmistusprosessissa syntyy 25–30 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin perinteisellä menetelmällä.

Asfaltti valmistetaan Ämmässuolla, joten energiaa säästyy myös kuljetuksessa.

Kokeiltava massa on nimestään huolimatta väriltään perinteisen mustaa ja vastaa käyttöominaisuuksiltaan normaalia asfalttia. Nyt sen kestävyyttä tarkkaillaan kokeilukadulla.

”Halusimme kokeilla tuotetta lähikuntien hyvien kokemusten perusteella. Seuraamme sen kestoa käytössä, minkä jälkeen tiedämme paremmin mahdollisesta jatkokäytöstä”, kertoo katuylläpidon valvontainsinööri Veijo Jattu tiedotteessa.

Vanhasta uutta

Asfaltin kierrättäjänä Suomi kuuluu maailman huippuihin.  

Asfaltti on sataprosenttisesti kierrätettävissä. Raaka-ainetta säästyy, kun vanha päällyste jyrsitään ja käytetään uudelleen. Taajamissa vanha asfaltti kuljetetaan tuotantolaitokselle, mutta maanteillä asfaltti voidaan valmistaa myös paikan päällä.  

Espoossa käytettävä ekoasfaltti on myös kierrätystavaraa.

”Pystymme lisäämään uuden massan valmistuksessa mukaan noin puolet vanhasta asfaltista jyrsittyä materiaalia”, Veijo Jattu sanoo.

Vuoden aikana Espoon kaduille levitettävästä asfaltista noin 75 prosenttia sisältääkin uusiomateriaalia.

Älyä asfalttiin

Myös tiepäällysteiden digitalisaatio on täydessä vauhdissa. Valtaosa päällysteurakoitsijoista on ottanut käyttöön paikannusjärjestelmiä, joista näkee, missä työkoneet kulkevat ja mitä ne ovat tekemässä. Esineiden internet on alkanut muodostua.  

Tulevaisuudessa tiepäällysteen sisältämät sensorit pystyvät ilmoittamaan, milloin juuri tämä tienpätkä on syytä kunnostaa. Työkoneet pystyvät keskustelemaan sensoreiden kanssa, mikä sujuvoittaa työprosessiin suunnittelua esimerkiksi painaumien korjaamisessa.

Modernilla tekniikalla voidaan jo nyt seurata asfaltin laatua ja tarkkailla, onko se tiivistetty oikein. Seuraavaksi asfalttilevittäjän anturit osaavat lähettää työstä laskun suoraan tilaajalle.  

FAKTA: Tiepäällystealan trendit  

  • Kierrätys
  • Energian säästö, päästöjen vähentäminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen  
  • Päällysteiden käyttöiän pidentäminen 
  • Ympäristöä suojaavat tuotteet, jotka vaimentavat melua, suojaavat pohjavesiä ja hallitsevat hulevesiä 

 

 

JAA