Päämainos
LVM ja tietosuojavaltuutettu pohtivat liikenteen digitalisointia
Kuljetukset 28.09. 14:10

LVM ja tietosuojavaltuutettu pohtivat liikenteen digitalisointia

28.09.2017
Teksti Esko Lukkari

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on tunnetusti suhtautunut varauksellisesti liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelmiin liikenteen digitalisoimisesta, koska ne voivat vaarantaa yksityisyyden suojaa.  

Nyt ministeriön edustajat ja tietosuojavaltuutettu on saatu mukaan yhteiseen seminaariin pohtimaan liikenteen digitalisointia ja yksityisyyden suojaa. LVM järjestää Digitaalisen liiketoiminnan tietosuojafoorumin 6. lokakuuta.  

Forumissa on tarkoitus keskustella keinoista, joilla tietosuojavastaava voisi toimia digitaalisen liiketoiminnan tukena. 

Tilaisuudessa aiheesta alustavat tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio sekä yritysten edustajat, jotka tuovat keskusteluun käytännön näkökulmaa. 

Tilaisuus pidetään 6. lokakuuta 2017 klo 13–16 liikenne- ja viestintäministeriössä, ja sitä voi seurata myös suoran verkkolähetyksen kautta.  

LVM:n tiedotteen mukaan tietosuojavastaava on organisaation asiantuntija, joka tukee hyvän tiedonhallintatavan toteutumista, henkilötietolainsäädännön noudattamista sekä toimii tietosuoja-asioiden yhteyshenkilönä. Tietosuoja on tärkeä osa digitaalista liiketoimintaa, joten tietosuojavastaava voi toimia tärkeänä tukena sen kehittämisessä. 

Tietosuojafoorumi on osa hallituksen kärkihanketta, jossa rakennetaan kasvuympäristöä digitaaliselle liiketoiminnalle. Kärkihankkeen tavoitteena on luoda suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille. 

 

 

 

JAA