Päämainos

Luotsauksen hinta ei nouse 2018

03.10.2017
Teksti Esko Lukkari

Vientikaupan ja meriliikenteen kasvusta huolimatta luotsausmaksut eivät nouse vuonna 2018. Satamaliiton tiedotteen mukaan Finnpilot Pilotage on ilmoittanut, että maksut pysyvät ensi vuonna tämän vuoden tasolla. 

Finnpilot Pilotagen mukaan luotsausmäärien positiivinen kehitys ja luotsaustoiminnan tehokas organisointi ovat mahdollistaneet sen, että luotsausmaksut voidaan pitää ensi vuonna samalla tasolla kuin kuluvana vuonna.  

Saimaan maksutaso on ensi vuonna edelleen 26 prosenttia. Myös rannikon luotsausmaksut ja muut luotsaukseen liittyvät maksut, kuten luotsauksen odotus-, peruutus- ja tilauksen siirtomaksu, säilyvät ennallaan. 

Luotsausmäärät ovat vuoden 2017 aikana kehittyneet positiivisesti. Meriliikenteen vilkastuminen on alkanut näkyä luotsausten ja luotsattujen mailien määrän kasvuna toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana erityisesti Helsingin ja Saaristomeren luotsausalueilla. 

 

JAA