Päämainos

Tekeille laki sähköisistä kuljetusasiakirjoista

29.11.2017
Teksti Heli Satuli

EU-komissio pyytää logistiikkayrityksiltä vastauksia sähköisiä rahtiasiakirjoja koskevaan kyselyyn. Vastauksia käytetään hyväksi, kun laaditaan tavaraliikenteen asiakirjojen sähköistämistä koskevaa sääntelyä.  

Valtaosa kuljetusasiakirjoista tuotetaan, siirretään ja arkistoidaan edellään paperisina. Digitalisointi parantaa kuljetusten ja logistiikan tehokkuutta, luotettavuutta ja kustannustehokkuutta huomattavasti.

Siirtyminen paperisista asiakirjoista sähköisiin yksinkertaistaisi hallintoa ja toisi kustannus- ja aikasäästöjä. Komissio pohtii parhaillaan, miten tavaraliikenteen kuljetusasiakirjojen digitalisoinnin potentiaali voitaisiin hyödyntää parhaiten kaikissa liikennemuodoissa.

Vastausten perusteella komission on määrä analysoida, miksi sähköiset kuljetusasiakirjat eivät ole vielä laajemmassa käytössä ja miten paljon niiden potentiaalista jää hyödyntämättä. Komissio haluaa saada selville myös, miten sähköisten kuljetusasiakirjojen laajempaa käyttöä voitaisiin edistää liikenteen ja logistiikan kaikkien sidosryhmien keskuudessa ja mitä vaikutuksia näillä tukitoimilla voisi olla. 

Komissio pyytää vastauksia etenkin laivayhtiöiltä, kuljetus- ja logistiikkayrityksiltä sekä älykkäiden liikennejärjestelmien ja televiestinnän palveluntarjoajilta. Kysely keskittyy kuljetussopimuksiin eli kuljetusasiakirjoihin, joihin sovelletaan erityisiä kansainvälisiä yleissopimuksia. Liikennemuodosta riippuen sellaisia ovat rahtikirjat ja konossementit. Komissio analysoi parhaillaan myös merikuljetusten nykyisiä ilmoitusmuodollisuuksia koskevaa direktiiviä.

JAA