Naantalin Sataman liikennejärjestelyt muuttuvat toukokuussa. Saharannan RoRo- pistolaituri piteni 50 metrillä.
Kuljetukset 07.05. 11:11

Naantalin Sataman liikennejärjestelyt muuttuvat toukokuussa. Saharannan RoRo- pistolaituri piteni 50 metrillä.

Naantalin Satama vahvistuu RoRo/Ropax-liikenteessä

Neljän miljoonan euron laituri-investointi valmis.

07.05.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat Naantalin Satama, Tarja Siekkinen

Naantalin satamassa syksyllä 2017 käynnistynyt iso laituri-investointi on valmistunut. Se maksoi neljä miljoonaa euroa ja sillä pidennettiin 50 metrillä Saharannassa sijaitsevaa RoRo-pistolaituria.

Investointi tukee muun muassa Finnlinesin suunnitelmia laajentaa liikennettä Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin. Uusi laituri mahdollistaa samalla Finnlinesin isompien esimerkiksi Star-luokan alusten liikennöinnin satamaan.

Naantalin Satama tiedotti asiasta 26.4.

Yli puolet Suomen ja Ruotsin välisestä rekka- ja trailerliikenteestä lautoilla kulkee Naantalin sataman kautta, mikä tekee Naantalista Suomen johtavan Skandinavian rahtiliikenteen sataman.

Naantali on myös merkittävä irtolastisatama. Irtolastien – öljy, vilja ja hiili - osuus kokonaisuudessaan on 2/3 koko liikenteen volyymista.  Roro-/Ropax-aluksilla kulkeva suuryksikköliikenne on liikenteestä taas 1/3.

Finnlinesin alukset siirtyvät käyttämään 7.5. lähtien pistolaituria nro 26/27 ja Ahvenanmaan liikenne (Fjärdvägen) siirtyy käyttämään sitä 6.5. lähtien.

Hankkeen teknisen suunnittelun toteutti Ramboll Finland Oy ja Insinööritoimisto Arcus Oy. Urakoitsijana hankkeessa toimi Terramare Oy (Boskalis).

Investointi muuttaa myös sataman liikennejärjestelyjä 7.5. lähtien. Sisäänajo satamaan ja satamaterminaaliin kulkee Järveläntien pääportin kautta. Radan/tasoristeyksen jälkeen käännytään heti vasemmalle. Vanha ajoyhteys meren puolelta satamaterminaaliin tai rekkakentälle ei ole enää muutosten jälkeen käytössä.

Erikoiskuljetukset ohjataan kulkemaan suoraan Saharannan kentälle, portti D5:n kautta. Vanha ajoyhteys meren puolelta satamaterminaaliin tai satamakentälle ei ole enää käytössä uusien liikennejärjestelyjen tultua voimaan

JAA