Päämainos
Kuvassa Harri Lorentz vasemmalla ja Mats Rosin oikealla.
Kuljetukset 21.04. 06:11

Kuvassa Harri Lorentz vasemmalla ja Mats Rosin oikealla.

Varsinais-Suomen logistiikka-alan tunnustukset Finferriesille ja Harri Lorentzille

Turun kauppakamari ja Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry palkitsivat alueen logistiikka-alan osaajille.

21.04.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Turun kauppakamari

Varsinais-Suomen vuoden 2020 logistiikkayritykseksi valittiin Suomen Lauttaliikenne Oy eli Finferries ja vuoden logistiikkatoimijaksi Turun yliopiston Turun kauppakorkeakoulun apulaisprofessori Harri Lorentz. Tunnustukset jaetaan vuosittain Turun kauppakamarin kevätkokouksen yhteydessä. Turun kauppakamari tiedotti palkinnoista 20.4.

Sähköisen merenkulun edelläkävijä

Finferriesin ansioksi tuomaristo näki yrityksen panostukset sähköiseen merenkulkuun. Lisäksi yrityksen toiminta saaristoyhteyksien ylläpitäjänä korostui poikkeuksellisen vuoden aikana.

”Finferries on ollut mukana kehittämässä ja pilotoimassa muun muassa sähköiseen merenkulkuun liittyvää teknologiaa, joka on muuttanut saaristoliikennettä. Yhtiö on merkittävä toimija Varsinais-Suomen huoltovarmuuden kannalta ja vuoden 2020 poikkeustilanne korosti tätä, kun kotimaan matkailun ja etätyön myötä vapaa-ajan asuntojen käyttö kasvoi”, kertoo Turun kauppakamarin yhteyspäällikkö Olli Hakala.

Finferriesillä on käytössään mm. Suomen ensimmäinen hybridilautta Elektra. Yhtiön tavoitteena on olla Pohjoismaiden paras vesiliikenteen yhteyspalvelun osaaja, joka nykyaikaistaa ja uudistaa kalustoaan sekä turvallisuuden parantamiseksi että ympäristön hyväksi. 

Tutkimuksen ja elinkeinoelämän välisen vuoropuhelun edistäjä

Harri Lorentz on toiminut pitkään Turun Yliopiston Turun Kauppakorkeakoulun toimitusketjun johtamisen laitoksen opettajana sekä apulaisprofessorina. Hän on toiminut mm. LOGYn eri elimissä edistäen erityisesti hankinnan asemaa. 

”Lorentz tekee aktiivisesti yhteistyötä elinkeinoelämän parissa kehittäen toimitusketjun hallinnan roolia ja ymmärrystä niin yrityksissä kuin yhteiskunnassa. Lorentz on omalla esimerkillään mm. innostanut opiskelijoita suuntautumaan uravalinnoissaan hankinnan tehtävien pariin sekä aktivoitumaan mukaan LOGY ry:n Young Professionals -konseptiin,” kertovat LOGY ry:n Varsinais-Suomen alueen puheenjohtaja Sami Vesala ja alueen johtoryhmän jäsen Petri Hällfors valinnan perusteista.

”Tutkijalta vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja uskoa omaan tekemiseen, sillä oman työn ja sen näkyvien vaikutusten välillä on usein varsin pitkä viive, ja lisäksi vaikutusten realisoituminen on epävarmaa. Isoina haasteina itselle onkin rakentaa polkuja nuorille yliopiston kautta työelämään ja lisätä tieteen tekemisen yhteiskunnallista vaikuttavuutta”, sanoo Lorentz.

JAA