Päämainos
Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit muodostavat verkoston, jossa paikalliset palvelukeskukset tukevat pk-yrityksiä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä.
Kuljetukset 03.03. 09:36

Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit muodostavat verkoston, jossa paikalliset palvelukeskukset tukevat pk-yrityksiä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä.

5STAR eCorridors ehdolla EU:n innovaatiohubiksi

Eri kuljetusmuodot yhdistävä 5STAR eCorridors on innovatiivinen logistiikkahub.

03.03.2021
Teksti Esko Lukkari

Liikenteen ja logistiikan digitalisaatioon keskittynyt 5STAR eCorridors on Suomen ehdokas eurooppalaiseksi digitaaliseksi innovaatiohubiksi (EDIH). Logistiikkahubiin kuuluu One Sea ja Caas Nordic -ekosysteemien yli 30 jäsenorganisaatiota.

Meri-, maantie-, ilma- ja raideliikennettä yhdistävä 5STAR eCorridors edistää EU:n tavoitteen mukaisesti erityisesti alansa pienten ja keskisuurten yritysten digitalisaatiota, kuten tekoälyn, lohkoketjujen, AR/VR-ratkaisujen ja 5G:n käyttöä sekä datan tehokkaampaa jakamista. Sen tavoitteena on tehokas ja kestävä logistiikkaketju ja vientireitit.

DIMECC Oy tiedotti asiasta 1.3.

Tukee Suomen vientiteollisuutta

”5STAR eCorridors tukee vahvasti suomalaista vientiteollisuutta, jonka kilpailukyvylle tehokas ja kestävä logistiikka on ensisijaisen tärkeää”, sanoo tiedotteessa ekosysteemijohtaja Jukka Merenluoto innovaatiohubia johtavasta DIMECC Oy:stä. 

”Varsinkaan logistiikassa, jossa yhteistyön pitää yltää yli yritysrajojen, digitalisaatio ei edisty yksin vaan porukassa tekemällä”, hän korostaa.

Logistiikkahubilla rakennetaan eri kuljetusmuodot ja rajat ylittävän logistiikan kilpailukykyä. Jotta logistiikka toimii tehokkaammin, kuljetustiedon pitää siirtyä saumattomasti kuljetusmuodosta toiseen ja yritysten sekä viranomaisten välillä. 

”Tämä on iso muutos, johon tarvitaan EU-lähtöisiä yhteisiä toimintamalleja, testiympäristöjä, koulutusta sekä kokeiluja”, sanoo Caas Nordicin puheenjohtaja Jarkko Rantala.

Pk-yritykset mukaan

”One Sea -ekosysteemillä on autonomisen meriliikenteen kehittämisestä jo paljon kansainvälistä kokemusta. Siksi on tärkeää saada monen tyyppisiä toimijoita mukaan digitaaliseen kehittämiseen”, toteaa One Sea -ekosysteemin puheenjohtaja Eero Lehtovaara, Head of Regulatory & Public Affairs, ABB Marine & Ports.

Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit muodostavat verkoston, jossa paikalliset palvelukeskukset tukevat pk-yrityksiä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä.

5STAR eCorridors osallistuu EU-komission järjestämään EDIH-hakuun kevään aikana. Eurooppalaisten digitaalisten innovaatiohubien toiminta käynnistyy käytännössä vuoden 2021 lopulla. Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi EDIH-ehdokkaat 10 kansallisen hakijan joukosta.

JAA