Päämainos
 Jimmy Ahola, Åke Nyblom
Kuljetukset 19.06. 11:32

Jimmy Ahola, Åke Nyblom

Ahola Transportille sähkörekka Suomen ja Ruotsin välille

Kyseessä on Suomen ensimmäinen säännölliseen rajan ylittävään liikenteeseen tuleva täyssähköisen rekka.

19.06.2024
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Ahola Transport

18.6. liikennöinnin aloittanut, uusimman teknologian täyssähköinen Scania tulee ajamaan pilottiluonteisesti kansainvälisessä liikenteessä Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä. Pilotissa kerätään tietoa muun muassa kaluston käytöstä ja kantamasta todellisissa olosuhteissa.

Maidenvälinen operointi saadaan onnistumaan riittävän kattavan latausverkoston avulla, ja Ahola Transportilla nähdäänkin, että latausinfran kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa on yksi yrityksen keskeisiä satsauksia lähivuosina.

"Haluamme operoinnin sujuvan myös sähköisenä, ja siksikin meidän on oltava vahvasti mukana kehittämässä myös latausinfraa. Näin voimme varmistaa, että latausinfra tukee toimintamme luonnetta, joka ei perustu terminaaliverkostoihin, vaan asiakkaalta asiakkaalle toteutettaviin kuljetuksiin", sanoo tiedotteessa Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom.

Sähköiseen kalustoon siirtyminen tuo uusia ulottuvuuksia myös kuljetussuunnitteluun ja operatiivisen henkilöstön työhön, kun jatkossa suunnittelussa on huomioitava myös muun muassa energian saatavuus, kaluston latausajat ja uudenlaiset kustannusperusteet. Samaan aikaan on päivitettävä myös itse kehitetty ERP-järjestelmä vastaamaan uusien energiamuotojen tuomiin muutoksiin.

Myös kuljettajan arkityö muuttuu sähköisen kaluston myötä. Ennakoinnin ja suunnittelun tärkeys korostuvat myös kuljettajan penkillä. Sääolosuhteet, reittivalinnat ja kuorman paino kun vaikuttavat kaikki osaltaan sähköajoneuvon toimintasäteeseen. Aiemman, Ruotsin liikenteessä toteutetun, sähkörekkapilotin myötä on huomattu sähköisen kaluston tuovan lisää mukavuutta kuljettajan työhön.

"Tästä kaikesta keräämme tällä hetkellä tietoa ja arvokasta oppia pilotin avulla. Koko logistiikkaketjua ja sen ohjaamista täytyy ajatella sähköisen kaluston kanssa toimiessa hieman uusin tavoin", summaa Nyblom.

"Ensimmäinen sähköinen täysperävaunuyhdistelmä rajan ylittävässä liikenteessä on askel sähköiseen aikakauteen. Yksin emme tätäkään matkaa tee, vaan mukana ovat yhteistyökumppanit, asiakkaat ja muut sidosryhmämme. Kerätty tieto hyödyttää myös kumppaneitamme ja vahvistaa verkoston yhteistä tietämystä sekä edistää vihreää siirtymää tehokkaasti myös raskaan liikenteen osalta", lisää Nyblom.

Uusien energiamuotojen pilotointi osa yrityksen vastuullisuusstrategiaa

Ahola Transportin tavoitteena on käyttöönottaa ja pilotoida uusia energiamuotoja saavuttaakseen asettamansa tavoitteen puolittaa yrityksen päästöt 2030 mennessä vuoden 2015 päästötasoon verrattuna.

"Ahola Transport on kehittänyt dynaamisen logistiikan konseptiaan jo vuosia, ja onnistunut vähentämään kaksi kolmasosaa päästöistä pelkästään digitaalisten työvälineiden avulla. Reittien ja kuljetusten täyttöasteiden optimointi, moderni kalusto ja kuljettajien taloudellinen ajotapa ovat esimerkkejä keinovalikoimasta, joiden avulla on päästy päästövähennyksissä nykytasoon", tiedotteessa kerrotaan.

Nyt yhtiössä satsataan lopun kolmanneksen päästövähennyksiin. Päästövähennystavoitteisiin uskotaan päästävän laajalla keinovalikoimalla, jossa keskeisenä metodina on ottaa uudet energiamuodot käyttöön, ja niistä erityisesti sähkö, jonka Ahola Transport näkee kokeilujen ja laskelmien perusteella olevan elinkaaripäästöiltään potentiaalisin vaihtoehto.

JAA