Päämainos
Ajo- ja lepoajoista halutaan nyt poiketa
Kuljetukset 23.03. 08:05

Ajo- ja lepoajoista halutaan nyt poiketa

Vetoomuksen LVM:lle ovat allekirjoittaneet kaikki keskeiset liikenteen työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt.

23.03.2020
Teksti Esko Lukkari

SKAL yhteistyökumppanijärjestöineen esittää liikenne- viestintäministeriölle lievennyksiä ajo- ja lepoaikoihin koronatilanteen vuoksi. Esitetty poikkeus vastaa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa jo voimaan tulleita ajo- ja lepoaika-asetuksen 14(2) artiklan poikkeuksia.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet kaikki keskeiset tavara- ja henkilöliikenteen työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Linja-autoliitto ry, Logistiikkayritysten Liitto ry ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry.

SKAL tidotti asiasta 18.3.

Ne pyytävät, että liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikenteen turvallisuusvirasto päättävät ns. ajo- ja lepoaika-asetuksen (N:o 561/2006) 14(2) artiklan mukaisen kansallisen poikkeuksen käyttöönottamisesta.

Kansallisen poikkeuksen käyttöönotto on tarpeen nykyisessä poikkeustilanteessa, jonka koronavirusepidemia/-pandemia (COVID-19) on aiheuttanut ja tulee laajemmin nopealla aikataululla aiheuttamaan, jotta yhteiskuntamme perustoimintojen toimi-vuus pystytään varmistamaan.

Järjestöt esittävät lievennyksiä enimmäisajoaikoihin, vuorokautiseen ja viikoittaiseen lepoaikaan sekä taukojen jaksottamiseen. Esitetty poikkeus vastaa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa jo voimaan tulleita ajo- ja lepoaika-asetuksen 14(2) artiklan poikkeuksia.

JAA