Päämainos
Aker Arctic suunnittelee yhteismurtajat
Kuljetukset 05.11. 10:49

Aker Arctic suunnittelee yhteismurtajat

Kauppalaivojen koko kasvaa ja ympäristövaatimukset pienentävät alusten konetehoja.

05.11.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomen ja Ruotsin yhteisten jäänmurtajien yhteishankinnan suunnittelukilpailun on voittanut suomalainen Aker Arctic Technology Oy. Uuden murtajan konsepti valitaan maaliskuussa, jolloin myös murtajan rakentamisen kustannusarvio tiedetään.

Laajan suunnittelutyön arvo on 3-4 miljoonaa euroa, ja työ valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Murtajien rakentamisesta ei ole vielä päätöstä.

Väylävirasto tiedotti asiasta 2.11.

Yhteistyö ollut tiivistä

Yhteishankinta on jatkoa Suomen ja Ruotsin pitkälle ja tiiviille jäänmurtoyhteistyölle. Uuden sukupolven jäänmurtajien suunnittelussa haetaan ratkaisuja palvelutason ylläpitämiseksi toimintaympäristön muuttuessa: Suomen ja Ruotsin satamiin tulevien kauppalaivojen koko on kasvussa ja tiukentuvat ympäristövaatimukset pienentävät asteittain alusten konetehoja. Avustettavien alusten koon kasvu ja jäissäkulkuominaisuuksien heikentyminen vaikeuttavat alusten pääsyä jäämassojen läpi Itämeren jääoloissa ja se lisää avustustarvetta.

"Ulkomaankauppamme ja kilpailukykymme perustuu ympärivuotiseen toimitusvarmuuteen. Tuonti- ja vientilogistiikan varastot ovat suurelta osin liikkuvissa laivoissa. Jäänmurtajien avustustoiminnan riittävä palvelutaso on edellytys sille, että raaka-aineet ja erilaiset tuotteet ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Suunnitteluhankkeelta odotetaan uudenlaisia ratkaisuja, joilla vastataan toimintaympäristön muutoksiin ja ylläpidetään palvelutaso tulevaisuudessa”, sanoo tiedotteessa Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Jäänmurtaja puolivuosisadaksi

Suunnittelutyö käynnistyy vaihtoehtoisten murtajakonseptien tutkimuksella. Murtajan edellytetään avustavan vähintään 32 metriä leveitä laivoja. Kustannustehokas operointi, alhaiset elinkaarikustannukset, siirtyminen fossiilittomaan polttoaineeseen 2030 mennessä sekä hiilidioksidipäästöjen vähentyminen ovat myös tavoitteita.

"Uusi laiva edustaa täysin uutta jäänmurtajasukupolvea. Jäänmurtajat suunnitellaan toimimaan puoli vuosisataa, joten niiden tulee vastata tulevaisuuden operointi- ja ympäristövaatimuksiin. Koko suunnitteluosaamisemme ja meriteollisuuden kehittämä viimeisin ympäristöteknologia hyödynnetään suunnittelussa", sanoo Aker Arcticin toimitusjohtaja Reko-Antti Suojanen.

"Suunnitteluhankkeen tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Vaikka olemme juuri suunnitelleet jäänmurtajan, joka selviytyy Pohjoisnavalla, tämä on Aker Arcticin haastavin suunnitteluhanke tähän mennessä."

Kaksivaiheisen kilpailutuksen soveltuvuusvaatimukset täytti kolme tarjoajaa, mutta lopullisessa tarjousvaiheessa tarjouksia tuli yksi.

Konseptin valinta tapahtuu maaliskuussa, jolloin myös murtajan rakentamisen kustannusarvio on tiedossa. Tämän jälkeen keskitytään yksikohtien suunnitteluun ja rakennuserittelyyn, joka on pohjana telakoiden kilpailutukselle, mikäli päätös murtajien rakentamisesta tehdään.

Etusivulle >

Lisää kuljetusuutisia >

JAA