Alueellisen kuljetustuen taso nousee hieman

28.11.2018
Teksti Esko Lukkari

Suomen kuljetustukijärjestelmää jatketaan vuoden 2019 loppuun saakka ja asetusta sovelletaan kuljetuksiin vuosina 2018 tai 2019. Valtioneuvoston antaman asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.12.

Vuoden 2018 valtion talousarviossa on alueellisen kuljetustuen myöntämiseen varattu viiden miljoonan euron määräraha. Hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 on esitetty alueellisen kuljetustuen määrärahan korottamista kuuteen miljoonaan euroon.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti asiasta 22.11.

Määrärahan korotuksen vuoksi esitetään korotettavaksi kuljetustuen tukitasoja vuoden 2019 kuljetuskustannusten osalta. Korkeampia tukitasoja on mahdollista soveltaa käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa myös vuoden 2018 kuljetuskustannusten osalta.

Kuljetustukea myönnetään harvaan asutuilla alueilla, eli Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alueella toimivien pienten ja keskisuurten yritysten pitkän matkan tavarankuljetuksista.

Kuljetustukijärjestelmän tavoitteena on alentaa syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden yritysten jalostamien tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten parantaa yritystoiminnan edellytyksiä ja lisätä yritystoimintaa näillä alueilla.

JAA