Päämainos

Alueellista kuljetustukea vuoteen 2022 saakka

Tukea saavia yrityksiä arvioidaan olevan 240 ja tuki noudattaa EU:n sääntöjä.

05.01.2021
Teksti Esko Lukkari

Alueellista kuljetustukea jatketaan vuoteen 2022 saakka. Valtioneuvoston antaman asetuksen määrittelemän tuen sisältö pysyy edellisvuosien tasolla.  

Tukea saavia yrityksiä arvioidaan olevan noin 240. Kuljetustukitukipäätökset on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen.

TEM tiedotti asiasta 30.12.

Kuljetustuki on valtiontukea, jonka myöntämisessä on noudatettava EU:n valtiontukisääntöjä. Sen tavoitteena on alentaa harvaan asutuilla alueilla toimivien yritysten pitkien kuljetusmatkojen lisäkustannuksia ja parantaa yritystoiminnan edellytyksiä.

Kuljetustukea voidaan myöntää Suomessa tapahtuvista tavarankuljetuksista, kun tuote on valmistettu Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon tai Etelä-Savon maakunnan taikka Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alueella.

Tuki riippuu matkasta

Kuljetustuen suuruus on kuljetusmatkan pituudesta riippuen 9‒20 prosenttia maantie- tai rautatiekuljetuksen kuljetusmaksusta. Lyhin tukeen oikeuttava kuljetusmatka on 266 kilometriä. Jos kuljetuksesta myönnetään myös satamatoimintojen tukea, lyhin tukeen oikeuttava kuljetusmatka on 101 km. Satamatoimintojen tuki puolestaan määräytyy lähetyksen painon perusteella, ja sen suuruus on sataman sijainnista riippuen 2 euroa tai 1 euro tonnilta.

Kuljetustuki on harkinnanvarainen valtionavustus. Tuki voidaan jättää myöntämättä esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa kyseessä ei katsota olevan varsinainen jalostettu tuote tai jalostusasteen ei katsota olevan riittävä, tai jos tuen myöntämisellä katsottaisiin olevan muita kuin vähäistä suurempia kilpailua vääristäviä vaikutuksia.

Vuoden 2020 talousarviossa alueelliselle kuljetustuelle on myönnetty kuuden miljoonan euron määräraha. Vuoden 2021 talousarvioesityksessä hallitus on esittänyt määrärahaksi niin ikään kuutta miljoonaa euroa.


Etusivulle >

Lisää kuljetusuutisia >

JAA