Alusturvallisuuteen monia parannuksia
Kuljetukset 23.05. 08:26

Alusturvallisuuteen monia parannuksia

Uudistukset koskevat matkustaja-, ro-ro- ja suurnopeusaluksia.

23.05.2019
Teksti Esko Lukkari kuvat LVM (Shutterstock)

Matkustaja-alusturvallisuuteen liittyvä lakiuudistus parantaa alusturvallisuutta monella tavalla. Uudistus valmistuu, kun kokonaisuuteen liittyviä asetuksia täsmennetään ja selkeytetään.

Muutoksia tehdään ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annettuun asetukseen. Asetuksen päivittämisessä on kyse lakiteknistä korjauksista. 

LVM tiedotti asiasta 16.5.

Uudistuksessa kumotaan säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisuuden varmistamisesta annettu asetus. Tämän asetuksen sisältö on siirretty jo uudistuksen aiemmassa vaiheessa lakiin. Ro-ro-matkustaja-aluksella tarkoitetaan laivaa, jolla kuljetetaan yli 12 matkustajaa ja johon voi ajaa sisään ajoneuvolla. Esimerkiksi autolautat ovat tällaisia aluksia.  

EU:lta kolme direktiiviä

EU:n matkustaja-alusturvallisuuspakettiin kuuluu kolme direktiiviä, jotka on saatettu voimaan kolmella eri lailla: laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä, laki alusturvallisuuden valvonnasta sekä laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista.

Matkustaja-alusturvallisuuspaketin tavoitteita ovat sääntelyn nykyaikaistaminen, yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen, hallinnollisen taakan vähentäminen.

Hankkeen ensimmäinen vaihe on valmistunut ja alusturvallisuuteen liittyvät lait ovat vahvistettu 8.2.2019. Alusturvallisuuteen liittyvät laki- ja nyt tehdyt asetusmuutokset tulevat voimaan 21.12.2019.

Nyt tehdyillä muutoksilla viimeistellään EU:n matkustaja-alusturvallisuutta koskevien direktiivien toimeenpano kansallisessa lainsäädännössä.

JAA