Asetusmuutos parantaa ratojen kuljetusturvallisuutta
Kuljetukset 06.03. 13:00

Asetusmuutos parantaa ratojen kuljetusturvallisuutta

VR:n Mäntyharjun viime vuotinen onnettomuus johti pikaiseen asetusmuutokseen kuljetusturvallisuuden parantamiseksi.

06.03.2019
Teksti Esko Lukkari kuvat Shutterstock

Rautateiden vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvää ilmoitusvelvollisuutta täsmennetään. Jatkossa kuljetuksen suorittajan on ilmoitettava vaarallisten aineiden tilapäisestä säilyttämisestä rataverkolla alueelliselle pelastusviranomaiselle, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ELY-keskukselle.

Asetusmuutokset tulevat voimaan 11 päivänä maaliskuuta 2019.

Asetuksessa tarkennetaan myös onnettomuusraportointia ja VAK-erityiskoulutusta koskevaa sääntelyä. Nämä muutokset liittyvät rataverkon haltijoihin.

Muutoksilla ennaltaehkäistään vaarallisten aineiden kuljetuksista aiheutuvia onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Tiedonkulun ja ilmoitusvelvollisuuksien selkeyttäminen parantaa onnettomuuksiin varautumista.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti asetusmuutoksesta 28.2. ja hallitus vahvisti asetusmuutokset samana päivänä.

Muutoksilla ennaltaehkäistään vaarallisten aineiden kuljetuksista aiheutuvia onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Tiedonkulun ja ilmoitusvelvollisuuksien selkeyttäminen parantaa onnettomuuksiin varautumista.

Mäntyharju säikäytti

Asian taustalla on Mäntyharjulla 7.4.2018 tapahtunut onnettomuus, jossa vaunujen turvalaitteet pettivät. Onnettomuuden jälkeen päätettiin, että ilmoitusvelvollisuutta vaarallisten aineiden tilapäisestä säilytyksestä tarkennetaan. Mäntyharjulla suistui pois radalta bensiinin omaista nestettä kuljettanut säiliövaunu ja vaunusta päästi maastoon kymmeniä tuhansia litroja räjähdysherkkää nestettä.

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä säädetään niin kutsutussa VAK-laissa (laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta, 719/1994) ja valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002). Lisäksi VAK-kuljetuksia ohjaavat Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) antamat määräykset.

Kansallinen vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä lainsäädäntö perustuu pitkälti kansainvälisiin sopimuksiin ja Euroopan unionin lainsäädäntöön.

JAA